Кайдашева сім'я

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Кайдашева сім'я by Mind Map: Кайдашева сім'я

1. Жанр : реалістична соціально-побутова гумористично-сатирична повість-хроніка

2. Тема : зображення реалістичних і трагічних за своєю суттю картин життя та пси­хології українських селян у перші десятиріччя після реформи 1861 р.

3. Ідея : критика окремих вад тогочасного панівного суспільного ладу, які спотво­рювали людські почуття і взаємини, інтереси і прагнення.

4. Сюжет

4.1. Експозиція — епізоди, що знайомлять читача з місцем дії (опис села Семи- гори), персонажами твору; розмова Кайдашенків про дівчат, залицяння Карпа до Мотрі, оглядини в Довбишів.

4.2. Зав’язка — одруження Карпа з Мотрею, поява молодої сім’ї, побутові су­перечки в родині.

4.3. Розвиток дії— напружені моменти родинного побуту, послідовний виклад подій, що відбувалися в селянській родині: сутички між Кайдашихою та Мотрею, Карпом і батьком, одруження Лавріна, пригоди Мелашки, пияцт­во і смерть Кайдаша, розподіл спадщини.

4.4. Розв’язка — несподівана. Груша всохла, і всі помирилися.

5. Герої : Родина Кайдашів: Омелько, його дружина Маруся, їхні сини Карпо і Лаврін, їхні невістки Мотря і Мелашка; родини Балашів, Довбишів; баба Палажка.