การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหนองใน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหนองใน by Mind Map: การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหนองใน

1. ใช้ยาหยอดตาทารกแรกคลอด

1.1. 1% AgNO3

1.2. 0.5% Erythomycin

1.3. 1% Tetracyclin ointment

2. สาเหตุ

2.1. เชื้อ : N.gonorrhoea

2.2. เชื้อ : Gonococcus

2.3. มักเป็นที่ : endocervix ,urethra,rectum,pharynx

3. อาการแสดง

3.1. ติดเชื้อที่ปากมดลูก : ตกขาวเป็นหนองทางช่องคลอด อักเสบบวมแดง

3.2. ติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะ : ปัสสาวะแสบขัด ฉี่บ่อย มีหนองข้น

3.3. เจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ กดเจ็บบริเวณท้องน้อย

3.4. Pharyngeal gonorrhoea มักไม่มีอาการ

4. การวินิจฉัย

4.1. ประวัติการสัมผัสโรค อาการแสดง

4.2. ย้อมสี Gram 's stain พบ intracellular gram negative diplococci

4.3. ตรวจภายในรีดหนองได้จากท่อปัสสาวะ พบตกขาวคล้ายหนอง

5. ผลของการตั้งครรภ์ต่อโรค

5.1. กระจายเชื้อหนองในไปตามกระแสเลือดได้สูงขึ้น

6. ผลของโรคต่อการตั้งครรภ์

6.1. มารดา

6.1.1. ไตรมาสที่1

6.1.1.1. septic abortion

6.1.1.2. chorioamnitis

6.1.1.3. Premature rupture of membrances

6.1.2. ติดเชื้อหลังคลอด

6.2. ผลต่อทารก

6.2.1. เกิดภาวะ DGI ในทารก

6.2.2. ติดเชื้อบริเวณในตา ทำให้ตาบอด

7. การรักษา

7.1. ให้ยา antibiotic ตามแผนการรักษา

7.1.1. Spectinomycin 2 g. IM

7.1.2. Ceftriazone 250 mg. IM

8. การพยาบาล

8.1. หากมีอาการส่งเพาะเชื้อ และติดตามผล

8.2. ติดตามสามีมารักษาโรคหากสามีติดโรคด้วย

8.3. ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนจนกว่าจะหายขาด

8.3.1. งดการมีเพศสัมพันธ์

8.3.2. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

8.3.3. มารักษาอย่างต่อเนื่อง

8.4. ภายหลังคลอดหยอดตาทารกด้วย

8.4.1. 1% AgNO3 โดยหยอดเข้าบริเวณเปลือกตาด้านล่างทันทีหลังคลอด

8.4.2. ใช้ 0.5% Erythomycin , 1% Tetracyclin โดยไม่ต้องล้างออก

8.5. ให้คำแนะนำมารดาภายหลังกลับบ้าน ถ้าพบว่าบุตรตาแฉะให้พามาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

8.6. เน้นให้รักษาความสะอาดของร่างกาย อวัยวะสืบพันธุ์ กางเกงในควรซักให้สะอาด และผึ่งแดดให้แห้ง

8.7. ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา และตรวจเพาะเชื้อเพื่อติดตามผลการรักษา