متن صورت جلسه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
متن صورت جلسه by Mind Map: متن صورت جلسه

1. آقای غلامی مدیرعامل بنیاد

1.1. آقای غلامی: «طرف تولیدکننده محتوای این پروژه تجربه اینکار را ندارد و آقای بکتاش هم عمدتا در پروژه های خود شکست خورده است.

1.2. ما به دنبال شبکه ای بودیم که برای گروه سنی کودکان و نوجوان اند. دسترسی مناسب به منظور تولید ماهنامه و فصلنامه و دوره آموزشی کوتاه مدت فراهم کند. همچنین به دنبال پلتفرمی بودیم که دسترسی آموزشی برای کسانی که دسترسی به محتوای مورد نیاز ندارند، ایجاد کند و کرونا اینفرصت را به ما داد. در مسیر دوم ما با گروه آقای بکتاش آشنا شدیم. به نوعی با این پروژه میخواستیم کار مسئولیت اجتماعی برای مجموعه خود را انجام داده باشیم. در گفتگوها ما به این ایده رسیدیم که دو ایده را با هم ترکیب کنیم. با اینکار من تولید کننده (معلم) و گروه دوم اولیا و نوجوانان را به هم وصل میکنم. در حال حاضر در بازار، پلتفرم کاملی در این حوزه وجود ندارد و به صورت پراکنده در دیجیکالا، کانون کودکان و سایتهای متفرقه کالاهایی مشاهده میشوند.

1.3. ما جدیدا چشم انداز کلی خودمان را بروز رسانی کردها کرده و بخشهایی که تا آن زمان به صورت جسته و گریخته انجام میشده است را به صورت یکپارچه درآورده ایم که میخواهیم بر اساس این نگرش جلو برویم. من فایل چشمانداز را برای آقای اربابی ارسال میکنم که مطالعه بفرمایند.»

1.4. برای ماه اول هزینه ها شامل هزینه تبلیغات و مارکتینگ و فضا و ... است که حدود ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است

1.5. «به نظر شما به این شکل ایده رسم کودکی کار نمیکند و نمیتواند گسترش یابد؟ ما ۱۶ سال در زمینه محتوای کودکان و نوجوانان در حال فعالیت هستیم و به صورت آنلاین حدود یک سال است که فعالیت میکنیم

2. خانم حقگو، مشاور حقوقی بنیاد

2.1. ما تنها راه برای اجرایی شدن چنین پروژههایی را ایجاد پارتنرشیپ با گروههایی نظیر گروه آقای بکتاش میدانیم. این پروپوزال در سه فاز ۶۰ به ۴۰ در نظر گرفته شده و دستاورد بنیاد به محتوا با جامعه ۱۰۰۰ نفر خواهد بود. و گروه آقای بکتاش موارد مارکتینگ و IT را برای خود در نظر گرفته است

2.2. با توجه به مواردی که صحبتکردیم، با توجه به زمان ما در این جلسه به سه سؤال خواهیم پرداخت:

2.2.1. آیا این کسبوکار، به این

2.2.2. شکل قابل پیشرفت است یا خیر؟

2.2.3. آیا قسمت پارتنرشیپ و outsource برای پروژه بنیاد مناسب برای اینکار است یا خیر

3. آقای اربابی، متخصص و مشاور کسب وکار

3.1. پروپوزال فوق در استارت آپ هایی که به عنوان پارتنر و منتر بوده ام، خیلی عمومی و عادی بوده است. با توجه به این پووپوزال، آقای بکتاش متخصص در این زمینه نیستند.

3.2. چقدر هزینه برای شما اعلام نموده اند

3.3. 11: «به نظر من ما باید پروپوزال گروه آقای بکتاش را به شکل جزئی تری بررسی نماییم. ما اینکار را انجام میدهیم و در کنار آن راه حل خودمان را در قالب پروپوزال به شما ارائه خواهیم داد

4. آقای بکتاش، ارائه دهنده پروپوزال به بنیاد

4.1. در ادامه آقای بکتاش به گروه پیوستند و در مورد پروپوزال خود گفتند: «ما در سال اول فقط به دنبال بهبود روند آموزش و فروش محصولات فعلی که تولید شده است، خواهیم بود و سال دوم هم تارگت اصلی مخاطب هایما از دوطرف هستند که همه در یک پلتفرم بتوانند برنامه روزانه یک کودک یا نوجوان را داشته باشند . آموزش کودکان توسط خودشان (خودآمو{ی) یا والدین. ما به دنبالاین هستیم که «بنیاد کودکان دنیا» به صورت آنلاین به پایداری در بیزنس و حداقل درآمد در سال اول برسد و سال دوم رشد و افزایش مخاطب داشته باشد.» - آقای ارابی در مورد پروژه بیانکردند: «به نظز بنده، پارتنرشیپ در حوزه شما فقط دقت به مباحث حقوقی دارد که با حضور خانم حقگو میتوانید پیش ببرید