UTJECAJ KORIŠTENJA SUSTAVA ZA E-UČENJE NA USPJEŠNOST UČENJA STUDENATA AGRONOMSKOG FAKULTETA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UTJECAJ KORIŠTENJA SUSTAVA ZA E-UČENJE NA USPJEŠNOST UČENJA STUDENATA AGRONOMSKOG FAKULTETA by Mind Map: UTJECAJ KORIŠTENJA SUSTAVA ZA E-UČENJE NA USPJEŠNOST UČENJA STUDENATA  AGRONOMSKOG  FAKULTETA

1. Agronomski glasnik 2/2018

2. SAŽETAK

2.1. U istraživanju je primijenjena statističko komparativna analiza na reprezentativnom uzorku.

2.2. Dokazan je doprinos uvođenja sustava za elektroničko učenje unapređenju kvalitete procesa visokoškolskog obrazovanja.

2.3. Korištenje sustava za elektroničko učenje omogućuje povećanje kvalitete obrazovanja.

3. HIPOTEZA

3.1. Proveden je test hipoteze o razlici prosječne ocjene dvaju osnovnih skupova (prije i nakon uvođenja i primjene sustava za elektroničko učenje) pomoću velikih nezavisnih uzoraka.

3.2. Dokazivala se hipoteza koja glasi: Sustavi za elektroničko učenje i njihovo korištenje pridonose povećanju prosječne ocjene studenata, a samim time doprinose kvaliteti obrazovanja općenito.

4. METODA ISTRAŽIVANJA

4.1. Anketirali su se nastavnici koji koriste sustave za elektroničko učenje u nastavi i ocjenjivanju, a tražili su se podaci o prosječnoj prolaznosti studenata prije korištenja sustava za elektroničko učenje i podaci o prosječnoj prolaznosti nakon uvođenja te korištenja sustava za elektroničko učenje.

4.2. U istraživanju je primijenjena statističko komparativna analiza na reprezentativnom uzorku, uz korištenje anketnog upitnika kao instrumenta istraživanja.

5. REZULTAT

5.1. Tabelarno i grafički prikazani su osnovni deskriptivno statistički pokazatelji analiziranih podataka te je dana i njihova usporedba. Hipoteza je potvrđena da sustavi za elektroničko učenje i njihovo korištenje pridonose povećanju prosječne ocjene studenata, a samim time doprinose kvaliteti obrazovanja općenito.

6. ZAKLJUČAK

6.1. Elektroničkim učenjem i uvođenjem e-učenja u nastavu ostvaruje se konkurentska prednost i zadržava povoljan položaj na tržištu znanja, te u konačnici europskom prostoru visokog obrazovanja.

6.2. Rezultati i učinkovitost procesa stjecanja novih znanja raste, što utječe na porast kvantitete i kvalitete znanja pojedinca i društva u cjelini.