CZO flexlevel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CZO flexlevel by Mind Map: CZO flexlevel

1. Regionaal overleg

1.1. Welk toetsinstrument waar?

1.2. Geen overstijgende EPA? Nu is er de GMI

2. Toetsen

2.1. Overzicht tussen toetsen van nu en ontwikkelde

2.2. Welk toetsinstrument waar?

2.2.1. 20-05 vraag gesteld bij CZO

2.3. Wie neemt welke toets af?

3. RHA

3.1. verzorgen train de trainer

3.2. Werkgroepen/ stuurgroep per opleiding

4. Vrouw / Kind

4.1. Waar zit de integratie?

5. Acute zorg

5.1. BAZ

5.1.1. BAZ als functie

5.1.2. BAZ afronden en dan terug naar eigen afdeling

5.1.3. Als 'brugklas" en dan doorstromen naar opleiding van keuze

5.1.4. Als module van de opleiding. Vervanging BVF

5.1.5. Hoe borg je het geleerde

5.2. Ontwikkelgroep RHA

5.2.1. Werkgroep 2 uur per week per opleiding

5.2.2. Len sluit aan bij de klankbordgroep

6. Bernhoven

6.1. Per opleiding inhoudsdeskundige

6.2. Overleg met TM

6.3. Visie op deskundigheidsniveau's

6.4. Per opleiding EPA's

7. CZO

7.1. Financiering

7.2. certificaten/diploma

7.3. erkenningen zijn nog geldig tot en met 2022

8. Langdurige zorg

8.1. Geen overstijgende EPA? Nu is er de GMI