ONLINE UČITELJ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ONLINE UČITELJ by Mind Map: ONLINE UČITELJ

1. PLANIRANJE ONLINE UČENJA

1.1. Jedinstveno okruženje

1.2. Dostupnost materijala na jednom mjestu svim aktivnim sudionicima

1.3. Nema ograničenja u vremenu i prostoru

2. PRISTUP *međusobno povezane informacije dostupne svim građanima*

2.1. Tri ključna faktora koji sprječavaju pristup

2.1.1. Tehnološka infrastruktura

2.1.1.1. brzina spajanja

2.1.1.2. poslužitelji za spajanje

2.1.1.3. serveri i preglednici

2.1.1.3.1. korištenje onih preglednika koji su najpopularniji i većina korisnika ih koristi te su dostupni gotovo svima

2.1.2. Izvori ulaganja

2.1.2.1. problemi s investiranjem

2.1.2.2. značajna potreba za kontinuiranim ulaganjem

2.1.2.3. nedovoljno resursa za ulaganje u mnogim zemljama

2.1.3. Jezik i kulturne razlike

2.1.3.1. lokalni ili opći jezik?

2.1.3.1.1. -opći jezik kojim se može služiti većina korisnika

2.1.3.2. povezanost kulture i religija s određenim zemljama

2.1.3.3. raznolikost komunikacijskih stilova

3. ZADRŽAVANJE

3.1. Smatra se jednim od glavnih krivaca za teškoće u komunikaciji i interakciji između studenata i profesora

3.2. Što studenti nauče i zapamte učeći online?

3.2.1. tehnološke vještine koje unaprjeđuju

3.2.2. samo učenje i proces kao takav završava predajom zadaća

3.3. Što je sa padajućom stopom web-based studenata?

3.3.1. problem studentskih zahtjeva

3.3.1.1. tehnologija

3.3.1.2. iskustvo

3.3.1.3. manjak povratne informacije od strane profesora

3.3.1.4. online nekomunikacija

3.3.2. pomoćne strukture i procesi koji mogu pomoći smanjiti frustracije studenata

3.3.2.1. stalan pristup internetu

3.3.2.2. servisi podučavanja

3.3.2.3. dosljedne metodologije za završavanje i predavanje zadataka

3.3.2.4. online pristup knjižnici

4. IZOLACIJA

4.1. Dizajniranje web tečaja

4.1.1. Što je sve potrebno da bi se dizajnirao?

4.1.1.1. visoka stopa sudjelovanja studenata

4.1.1.2. grupna interakcija

4.1.1.3. visoka kvaliteta intelektualne razmjene

4.1.1.4. prostorne metafore kao mentalni modeli

4.2. Kako prerasti osjećaj izolacije u online nastavi?

4.2.1. elektroničke konzultacije

4.2.2. biti raspoložen za "sigurnu" komunikaciju

4.2.3. slanje pozdravnoga pisma

4.2.4. predstavljanje studenata

4.2.5. oblikovati stil komuniciranja

4.2.6. dijeljenje stavnih iskustava

4.2.7. redovito javljanje studentima

5. PRIHVAĆANJE STILA UČENJA

5.1. Preferiranje određenih stilova učenja od strane studenata

5.2. Najbolji pristup je taj da se prihvati da određeni stil učenja postoji i da ima utjecaj na učenje

5.2.1. grafički

5.2.2. tekstualno

5.2.3. vizualno

5.2.4. auditivno

5.3. Variranje strategija online učenja

5.4. Važnost toga da studenti postanu svjesni svog stila učenja te se kao takvom prilagođavaju online predavanjima

5.4.1. kreiranje vlastitog stila učenja na najbolji mogući način

6. GENERALIZACIJA MENTALNIH MODELA

6.1. Generaliziranje od strane studenata povezujući stare strukturalne relacije sa novim

6.2. 5 specifičnih karakteristika uspješnih mentalnih modela

6.2.1. mentalni modeli su unutranje reprezantacije

6.2.2. jezik je ključ u razumijevanju mentalnih modela

6.2.3. mentalni modeli mogu biti reprezentirani kroz razne mreže koncepata

6.2.4. društveno značenje koncepata je izvedeno iz različitih individualnih modela

6.2.5. značenje koncepata ugrađeno je u njihove poveznice sa drugim konceptima

6.3. Omogućiti studentima da pomoću prilagođenih alata podrže nastavne aktivnosti

7. MOTIVACIJA

7.1. Postala je problem povezan s iskustvom odustajanja

7.2. Tehnologija učenja bi trebala biti dizajnirana tako da zadatke učenja učini nagradom

7.3. 5 faktora problema motivacije

7.3.1. namjera da završe tečaj

7.3.2. ranije podnošenje rada

7.3.3. kompletiranje prethodnih tečajeva obrazovanja na daljinu

7.3.4. diploma interakcije omogućena tečajem

7.3.5. značaj tečaja za studenta prilikom iskustva rada u stvarnom svijetu

8. RASPOLAGANJE VREMENOM

8.1. Potreba za kontaktom

8.2. Osjećaj profesora da odgovarajući svima na mailove ne mogu se posvetiti interakciji s ostalima

8.3. 5 bazičnih načela

8.3.1. isplanirati specifične aktivnosti za vrijeme koje bi normalno alocirali u učionicu

8.3.2. isplanirati specifične dane i vrijeme koje će provoditi u "uredu"

8.3.3. staviti na stranu vrijeme i dane provedene u procjeni zadaća i raspravi sa studentima

8.3.4. na početku razjasniti koji je plan kako bi studenti mogli sebi postaviti jasna očekivanja

8.3.5. za zadaće je ključno odrediti dan dospijeća do kojeg se mogu predati zadaće

8.4. Držati se tih načela

8.5. Objasniti studentima da nije razumno očekivati komunikaciju 24h dnevno

8.6. Utvrditi navike i njih se držati

9. AKADEMSKI INTEGRITET

9.1. Akademska stogoća

9.1.1. usporedba različitih standarda

9.2. Odvraćanje od varanja

9.2.1. plagijat- razne stranice za utvrđivanje plagijata

9.2.2. kriza identitea

9.3. Ocjenjivanje studenata

9.3.1. omogućiti učenje

9.3.2. svaki student je poseban i za sebe