Оборотні активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Оборотні активи by Mind Map: Оборотні активи

1. Виробничі фонди

1.1. Сировина

1.2. Паливо

1.3. Тара

1.4. Напівфабрикати

1.5. Основні й допоможні матеріали

1.6. Незавершене виробництво

1.7. Витрати майбутніх переодів

1.8. Напівфабрикати власного виготовлення

1.9. Запасні частини для ремонтів

2. Фонди обігу(сфера обігу)

2.1. Готова продукція на скаладах підприємства

2.2. Готова продукція відвантаження

2.3. Грошові кошти на рахунках

2.4. Грошові кошти в розрахунках

2.5. Дебіторська заборговоність

2.5.1. Векселі

2.5.2. Заборгованість юридичних та фізичних осіб підприємству за надані їм товари та послуги

2.5.3. Дебіторська заборгованість за рахунками

2.6. Готівкові гроші в касі

3. Оборотні фонди (сфера виробництва)

3.1. Виробничі запаси

3.2. Незавершене виробництва

3.3. Витрати майбутніх періодів

4. За періодом функціонування

4.1. Постійна частина(не залежить від сезонних та інших коливань обсягів операційної діяльності

4.2. Змінна частина(пов'язана з сезонним зростанням обсягу виробництва)

5. В залежності від здатності до швидкого перетворення в грошові кошти

5.1. Високоліквідні

5.2. Середньоліквідні

5.3. Низьколіквідні