چه موقع بازخورد منفی ضروریه؟

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
چه موقع بازخورد منفی ضروریه؟ by Mind Map: چه موقع بازخورد منفی ضروریه؟

1. -

2. -

3. آیا این رفتار برای کودک یا نوجوان در بلند مدت یا کوتاه مدت خطرناک است؟

3.1. بله.

3.2. حریم های رفتاری رو مشخص و واضح توضیح دهید. لطفا کلی گویی نکنید. مثال: دویدن کودک در خیابان یا تمایل نوجوان به کشیدن سیگار

4. -

5. -

6. -

7. آیا رفتار کودک آزار دهنده است ؟

7.1. خیر

7.1.1. بی خیال شین

8. آیا رفتار کودک خلاف ارزش های اخلاقی خانواده است؟

8.1. -

8.2. خطوط اخلاقی خانواده را واضح مشخص کنید.