KADIN EKONOMİSİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KADIN EKONOMİSİ by Mind Map: KADIN EKONOMİSİ

1. Kırdan kente göç etmiş kadınlar arasında ev kadını olmanın prestijli görünmesi

2. Hane halkında iş bölümünden kaynaklı olarak erkeğin daha değerli olduğu düşüncesi

3. Kültürel olarak ataerkil tutumun bulunması

4. Kadınların eğitimlerine önem verilmemesi

5. Kentsel işgücü piyasasında işlerin işlerin ana işgücü kaynağı olarak görülmesi

6. Aile çalışmayan ücretsiz aile işçisi şeklinde çalışması

7. İSTANBUL’DA İSTİHDAM EDİLEN İŞGÜCÜNÜN %22.2’Sİ SİGORTALI DEĞİLDİR.

8. COVİD-19 DÖNEMİNDE GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 45,3 OLMUŞTUR.

9. İŞBAŞINDA OLMAYAN KADIN SAYISI BİR YILDA 5 KATINA ÇIKMIŞTIR.