Constructivismul piagetian

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Constructivismul piagetian by Mind Map: Constructivismul piagetian

1. Jean Piaget(1896-1980)

1.1. Cel mai mare psiholog al tuturor timpurilor

1.2. Lucrări: Psihologia inteligenţei, Naşterea inteligenţei la copil, Judecata morală la copil, Epistemologie genetică, Tratat de logică operatorie.

2. Inteligența=adaptare

2.1. Asimilarea

2.1.1. un proces de integrare prin care un individ încorporează noi informaţii în schemele operatorii şi în experienţa cognitivă de care dispune deja

2.2. Acomodarea

2.2.1. modificarea schemelor existente în funcţie de caracteristicile noii situaţii

3. Stadiile dezvoltării inteligenței

3.1. Stadiul inteligenţei senzorio-motorii (0-18 luni/2 ani)

3.1.1. Inteligența copilului-percepție și acțiune

3.1.2. Principala achiziție: PERMANENȚA OBIECTULUI

3.2. Stadiul preoperaţional (2-7/8 ani)

3.2.1. Substadiul gândirii simbolice şi preconceptuale (2-4 ani)

3.2.2. Substadiul gândirii intuitive (4-7 ani)

3.2.3. LIMITĂRI ALE GÂNDIRII

3.2.3.1. EGOCENTRISMUL

3.2.3.2. CENTRAREA

3.2.3.3. AMESTECUL REALULUI CU IMAGINARUL

3.2.3.4. IREVERSIBILITATEA

3.3. Stadiul operaţiilor concrete (7/8-11/12 ani)

3.3.1. Procesul de conservare

3.3.1.1. Conservarea substanţei la 8 ani

3.3.1.2. Conservarea greutății la 9-10 ani

3.3.1.3. Conservarea volumului la 11-12 ani

3.3.2. Grupări operatorii

3.3.3. Se manifestă Reversibilitatea gândirii

3.4. Stadiul operațiilor formale (11/12-15/16 ani)

3.4.1. Gândire formală=gândire ipotetico-deductivă

4. Critica teoriei piagetiene

4.1. Există , o variabilitate a dezvoltării inteligenţei în funcţie de mediul social şi cultural, după cum există şi o variabilitate interindividuală.