Інтерактивні технології навчання в початковій школі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інтерактивні технології навчання в початковій школі by Mind Map: Інтерактивні технології навчання в початковій школі

1. 4.Дискусійні технології

1.1. метод "прес"

1.1.1. обговоренні при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти і чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється

1.2. обери позицію

1.2.1. Використовують його на початку уроку для того, щоб показати учням різноманітність поглядів на ту чи іншу проблему: за і проти, використовують дві протилежні думки.

1.3. зміни позицію

1.3.1. Ця технологія дуже подібна до технології "Обери позицію". Вона дозволяє зайняти позицію іншої людини і розвиває навички аргументації, активного слухання.

1.4. шкала думок

1.4.1. Ця технологія є однією з форм обговорення дискусійних питань. Її метою є розвиток в учнів навичок самостійного вирішення проблем, вдосконалення вмінь, аргументувати свої думки.

1.5. дебати

1.5.1. Його використовують лише тоді, коли учні добре вміють працювати в групах, знають технології вирішення проблем.

1.6. дискусія

1.6.1. Учасниками цієї технології є всі учні класу. Її мета - набуття учнями нави­чок публічних виступів, дискутувань, відстоювання власної позиції, формуван­ня громадянської позиції

2. 1.Технології кооперативного навчання

2.1. -робота в парах

2.1.1. сприяє розвитку навичок спілкування,вміння висловлювася,критично мислити , вміння переконувати й вести дискусію

2.2. -змінні трійки

2.2.1. активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, засвоєння і закріплення.

2.3. -карусель

2.3.1. -два-чотири всі разом

2.3.1.1. дозволяє учням набути навичок співробітництва, оволодіти вміннями висловлюватись та активно слухати.

2.3.2. залучення всіх учасників до активної роботи з різними партнерами

2.4. -робота в малих групах

2.4.1. розвязання складних проблем,колективного роздуму,практикувати навички співробітництва

2.5. -акваріум

2.5.1. коли учні вже мають певні навички групової роботи

3. 2.Технології колективно-групового навчання

3.1. -мікрофон

3.1.1. дає кожному можливість сказати щось швидко, по черзі,відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію

3.2. мозковий штурм

3.2.1. спонукає учнів думати вільно та відкрито,виявляти свою уяву і творчість шляхом вільного висловлювання

3.3. -навчаючись вчуся

3.3.1. дає можливість учням узяти участь у передачі своїх знань однокласникам.

3.4. -ажурна-пилка

3.4.1. дозволяє учням працювати разом, щоби вивчити значну кількість інформації за короткий час, а також заохочує їх допомагати один одному вчитися

3.5. -незакінчені речення

3.5.1. розвиває в учнів звязне мовлення, власні висловлювання,порівнювати їх з іншими,відпрацьовувати вміння говорити коротко,але по суті і переконливо

3.6. дерево рішень

3.6.1. допомагає проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень. вчитель вибирає проблему, яка не має однозначного рішення, та надає учням необхідну для розв'язання проблеми інформацію для домашнього опрацювання

4. 3.Технології ситуативного моделювання

4.1. імітаційні ігри

4.1.1. виконання будь-яких простих відомих дій, які відтворюють, імітують певні явища навколишньої дійсності

4.2. рольова гра

4.2.1. дозволяють учням бути причетними до розробки теми, яку вивчають, дають можливість їм як би «прожити» деякий час у ролі когось іншого, спробувати свої сили в конкретних життєвих ситуаціях.

4.3. драматизація

4.3.1. використовується в молодших класах школи, коли учні погано ще володіють словом, мислення мають наочно-образне