KẾ HOẠCH 1 TUẦN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH 1 TUẦN by Mind Map: KẾ HOẠCH 1 TUẦN

1. Ngày 1

1.1. 8h-9h

1.1.1. Học 50 từ vựngTA chủ để Sport

1.2. 9h-10h

1.2.1. Học 1 bài writing

1.3. 10h-12h

1.3.1. Nấu cơm trưa

1.4. 13h-14h

1.4.1. Ngủ trưa

1.5. 14h-16h

1.5.1. Làm 50 câu nguyên lý kế toán

1.6. 16h-19h

1.6.1. Nấu cơm

1.7. 19h-20h

1.7.1. Chơi điện thoại

1.8. 20h-21h

1.8.1. Chuẩn bị bài mới Tiếng Anh

2. Ngày 2

2.1. 7h-9h

2.1.1. Học online Tiếng Anh

2.2. 9h-11h40

2.2.1. Học online Kinh tế vĩ mô

2.3. 12h-14h

2.3.1. Nghỉ ngơi

2.4. 14h-17h

2.4.1. Vặt chồi cà phê

2.5. 17h-19h

2.5.1. Ăn tối

2.6. 19h-21h

2.6.1. Học 50 từ vựng về fastival

2.7. 21h-23h

2.7.1. đọc 1/3 cuốn Đắc Nhân Tâm

3. Ngày 3

3.1. 7h-9h

3.1.1. Học online Tiếng Anh

3.2. 9h-11h40

3.2.1. Học online Kinh tế vĩ mô

3.3. 12h-14h

3.3.1. Nghỉ ngơi

3.4. 14h-16h

3.4.1. Phụ mẹ phơi cà ri

3.5. 16h-17h

3.5.1. Nhảy 500 cái dây

3.6. 17h-20h

3.6.1. Nghỉ ngơi

3.7. 20h-22h

3.7.1. Làm 4 bài tập Nguyên lý kế toán

4. Ngày 4

4.1. 7h-9h

4.1.1. Học online Tiếng Anh

4.2. 9h-11h

4.2.1. Làm bài tập nhóm

4.3. 11h-14h

4.3.1. nghỉ ngơi

4.4. 14h-17h

4.4.1. Đi vặt chồi cà

4.5. 17h-20h

4.5.1. Nghỉ ngơi

4.6. 20h-22h

4.6.1. Soạn từ mới

5. Ngày 5

5.1. 7h-9h

5.1.1. Học online Nguyên lí Kế Toán

5.2. 9h-10h

5.2.1. Xem 1 bộ phim Tiếng Anh

5.3. 10-14h

5.3.1. Nghỉ ngơi

5.4. 14h-16h

5.4.1. Làm báo cáo kinh tế vĩ mô

5.5. 16h-17h

5.5.1. Tập cardio

5.6. 17h-20h

5.6.1. Nghỉ ngơi

5.7. 20h-22h

5.7.1. Đọc sách 1/3 Đắc Nhân Tâm

6. Ngày 6

6.1. 7h-9h

6.1.1. Học online Nguyên lý kế toán

6.2. 9h-10h

6.2.1. Làm 30 câu trắc nghiệm Triết

6.3. 10h-14h

6.3.1. Nghỉ ngơi

6.4. 15h-17h

6.4.1. Học online Triết

6.5. 17h-20h

6.5.1. Nghỉ ngơi

6.6. 20h-22h

6.6.1. Đi trà sữa

7. Ngày 7

7.1. 7h-9h

7.1.1. Học online Tiếng Anh

7.2. 9h-11h

7.2.1. Làm powpoint Kinh tế vĩ mô

7.3. 11h-14h

7.3.1. Nghỉ ngơi

7.4. 14h-17h

7.4.1. Làm cỏ

7.5. 17h-20h

7.5.1. Nghỉ ngơi

7.6. 20h-22h

7.6.1. Học 100 từ vựng chủ đề emotion