Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mộ by Mind Map: Mộ

1. Bức tranh đời sống

1.1. Con người

1.1.1. Con người lao động trẻ trung sức sống

1.1.2. Xay ngô với niềm vui lao động

1.1.3. Con người là chủ thể bức tranh thiên nhiên

1.1.4. Hình ảnh chân thực giản dị

1.1.5. Gợi cuộc sống êm ấm, thanh bình, ấm no

1.1.6. Công việc lao động liên tục nhịp nhàng

1.1.7. Sự kiên nhẫn, cần cù

1.2. Tâm trạng người tù

1.2.1. Quên đi nỗi đau khổ, tâm trạng bị đày ải

1.2.2. Gắn bó thân thiết với người lao động

1.2.3. Niềm tin, niềm lạc quan

1.2.4. Tin tưởng vào tương lai tươi sáng

2. Bức tranh thiên nhiên

2.1. Thiên nhiên

2.1.1. Cánh chim đang bay về tổ

2.1.2. Cảm giác gần gũi thanh bình

2.1.3. Mệt mỏi sau ngày dài kiếm ăn

2.1.4. Chỏm mây cô đơn, lẻ loi, lặng lẽ

2.2. Tâm trạng người tù

2.2.1. Mỏi mệt sau quãng đường đầy ải

2.2.2. Cảm giác cô đơn, lẻ loi

2.2.3. Đối lập với thiên nhiên tự do đang trở về với mái ấm

2.2.4. Con người bị giam cầm, mất tự do

2.3. Vẻ đẹp cổ điển

2.3.1. Tả ít gợi nhiều, gợi lên hồn cảnh

2.3.2. Bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ

3. Tác giả: Hồ Chí Minh

3.1. 19/5/1889-2/9/1969

3.2. Quê: Nghệ An

3.3. Là vị lãnh tụ tài ba, vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới

4. Tác phẩm

4.1. Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt đường luật

4.2. HCST: 1942, trích "Nhật kí trong tù"

4.3. Bố cục

4.3.1. 2 câu đầu: Bức tranh thiên nhiên

4.3.2. 2 câu cuối: Bức tranh sinh hoạt đời sống con người

4.4. Gía trị nội dung

4.4.1. Phản ánh sự thật về nhà tù xã hội TQ

4.4.2. Thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh

4.5. Gía trị nghệ thuật

4.5.1. Tứ thơ sáng tạo

4.5.2. Kết hợp bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại