Đánh giá kết quả tự học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đánh giá kết quả tự học by Mind Map: Đánh giá kết quả tự học

1. Kỹ năng nói chưa được cải thiện

2. Kỹ năng trao đổi thông tin chưa được cải thiện

3. Tự học môn Tiếng Anh

3.1. Đạt IELTS 5.0

3.2. Strength

3.2.1. Dễ tiếp thu và nhớ lâu

3.3. Weakness

3.3.1. Dễ mất tập trung và tính kỹ luật không cao

3.4. Opportunity

3.4.1. Nhiều nguồn tài liệu, thời khóa biểu linh hoạt, có nhiều ứng dụng học tiếng anh trên điện thoại

3.5. Threat

3.5.1. Nhiều nguồn thông tin sai, phải mất phí

3.6. Cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

3.6.1. Một trong những điều kiện để để ra trường và để có một công việc tốt

3.6.2. Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

3.6.3. Bặt đầu tự ôn tập từ ngày 25/5 đến 14/6/2021, mỗi ngày dành ít nhất cho 2 tiếng buổi sáng và 3 tiếng chiều hoặc tối

3.6.4. Hỏi giáo viên, bạn bè hoặc tìm kiếm trên các web học tiếng anh

3.6.5. Tài liệu do giáo viên cung cấp hoặc tự tải trên các trang web học tiếng anh về học ( Dạng file pdf hoặc âm thanh dùng máy tính để lưu trữ hoặc in ra để học )

4. Kỹ năng nghe, đọc viết được cải thiện đáng kể

5. Chăm chỉ và thực hành thường xuyên, không để bạn thân bị mất tập chung

6. Tự học môn Kinh Tế Vi Mô

6.1. Đạt 9 điểm cuối kì

6.2. Strength

6.2.1. Dễ tiếp thu, tu duy logic tốt, nhớ lâu

6.3. Weakness

6.3.1. Dễ mất tập trung và tính kỹ luật không cao

6.4. Opportunity

6.4.1. Nhiều nguồn tài liệu, thời khóa biểu linh hoạt

6.5. Threat

6.5.1. Nhiều nguồn thông tin sai, phải mất phí

6.6. Cải thiện các kỹ năng làm bài tập,trao đổi thông tin và phân tích

6.6.1. Một trong những điều kiện để để ra trường

6.6.2. Kỹ năng làm bài tập, suy luận

6.6.3. Bặt đầu tự ôn tập từ ngày 27/5 đến 16/6/2021, mỗi ngày dành ít nhất 3 tiếng để học

6.6.4. Hỏi giáo viên, bạn bè hoặc tìm kiếm trên các web học tập

6.6.5. Tài liệu do giáo viên cung cấp hoặc tự tải trên các trang web học tập về học ( Dạng file pdf dùng máy tính để lưu trữ hoặc in ra để học )

7. Cần thực hành và làm quen nhiều dạng bài tập hơn

8. Kỹ năng làm bài tập và phân tích được cải thiện đáng kể

9. Chăm chỉ thực hành làm các bài tập, đọc qua lí thuyết thường xuyên, không để bản thân bị mất tập chung

10. Thiếu sự tự tin, cần mạnh dạng trong giao tiếp và cần thực hành nhiều hơn