App số hóa buồng phòng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
App số hóa buồng phòng by Mind Map: App số hóa buồng phòng

1. Đăng ký

1.1. Xác thực thông tin

1.2. OTP

1.3. Quên mật khẩu

2. Đăng nhập

3. Quản lý thông tin cá nhân

3.1. Thông tin profile người dùng

3.2. Danh sách công việc đã thực hiện

3.3. Danh sách công việc đang xem

3.4. Danh sách công việc sắp tới

3.5. Hội viên: Thân thiết, Bạc, Vàng, Kim Cương

3.5.1. Cơ chế trả thưởng

4. Thanh toán

4.1. Các giao dịch đã thực hiện

4.2. Tổng phí thanh toán

4.3. Số lần nạp tiền

5. Giao tiếp với khách hàng

5.1. Chat

5.1.1. Live chat

5.1.2. Tích hợp chatbox

5.2. Call

6. Phân loại agent

6.1. Kinh nghiệm

6.2. Vị trí địa lý

6.3. Cá nhân hay tổ chức

7. Thông báo

7.1. Xác nhận đầu việc

7.2. Các chương trình khuyến mãi

7.3. Nhắc nhở khi đến hạn

8. Đánh giá

9. Quy trình

9.1. Quy trình mẫu

9.2. Công việc mẫu

10. Promotion

10.1. Popup

10.2. Landing page

10.3. Chương trình khuyến mãi: Mã khuyến mãi,...

11. Báo cáo

11.1. Khách hàng

11.2. Doanh thu: Phí giao dịch

11.3. Đánh giá agents, khách sạn