INKLUZIVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INKLUZIVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE by Mind Map: INKLUZIVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. CILJ: opći cilj je da svako dijete, neovisno o spolu, rodu, jeziku, sposobnostima, religiji i nacionalnosti bude poduprijeto tako da mu se omogući razvoj vlastitih potencijala

2. Spriječiti mehanizme društvene nepravde i njegovati pozitivne odnose

2.1. Tokenizam

2.2. Niska očekivanja

2.3. Predrasude i stereotipi

3. Inkluzivna kultura odgojno-obrazovne zajednice

4. Potpora djeci s teškoćama kao preduvjet ostvarivanja odgojno-obrazovnih prava sve djece

5. Vrednovanje

5.1. Kvizovi

5.2. Mape

5.3. Pisane ili usmene provjere

5.4. Samovrednovanje

6. Prilagodbe metoda učenja i poučavanja

6.1. Perceptivna

6.2. Spoznajna

6.3. Govorno-slušna

6.4. Prilagodba u odnosu na zahtijev

7. Osobni pomoćnik