Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (за трагікомедією ...

Урок з української літератури у 8-ому класі "Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (за трагікомедією І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (за трагікомедією І. Карпенка-Карого "Сто тисяч") by Mind Map: Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи  (за трагікомедією І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")

1. Мета:

1.1. допомогти восьмикласникам глибше засвоїти зміст твору, аналізувати та опрацьовувати його

1.2. розвивати творчі здібності учнів, висловлювати свою точку зору

1.3. дослідити зі школярами, як вирішується проблема влади грошей

1.4. виховувати зневажливе ставлення до жадібності, підступності, прагнення до надмірного збагачення, негативних рис характеру Калитки

2. Методи, прийоми та форми роботи, використані на уроці:

2.1. Робота з підручником

2.2. Бесіда за питаннями

2.3. Гра "Гронування"

2.4. Евристична бесіда

2.5. Створення асоціативного ланцюжка п'єси

2.6. Складання сенкану

2.7. Складання кросворда

2.8. Метод "Прес"

2.9. Інтерактивна вправа "Мікрофон"

3. Обладнання:

3.1. портрет І. Карпенка-Карого

3.2. текст твору "Сто тисяч"

3.3. таблиця для самооцінювання

3.4. презентація

4. Тип уроку:

4.1. урок засвоєння нових знань

5. Перебіг уроку:

5.1. Етап орієнтації. Створення сприятливого мікроклімату.

5.1.1. забезпечення емоційної готовності учнів до роботи.

5.2. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

5.2.1. Епіграф

5.2.1.1. Срібло-золото тягне людину в болото. Народна мудрість

5.3. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

5.3.1. Слово вчителя

5.3.1.1. Перша редакція трагікомедії "Сто тисяч" мала назву "Гроші". Чому саме "Гроші"? Прочитавши твір, можна зрозуміти, що для Калитки найважливіше, — купити землю, отже, потрібні гроші. Тому всі його вчинки спрямовані на здобуття коштів. Сам вони зробили Калитку крутієм, деспотом, лицеміром. Жадоба до грошей призводить до духовної деградації людини. Саме гроші стають для неї найвищим авторитетом. У гонитві за грошима Калитка раз у раз потрапляв у смішні обставини, що згодом призвело до краху всіх його сподівань.

5.3.2. Бесіда за питаннями

5.3.2.1. — Пригадайте, чим були гроші для Герасима Калитки. Для чого вони були йому потрібні? — Зверніть увагу на прізвище головного героя твору. Чи знаєте ви лексичне значення слова "калитка"?

5.3.2.2. Що ви розумієте під словом "влада"? Хто її має?

5.3.3. Гра "Ґронування" Орієнтовне ґроно.

5.3.3.1. Вплив грошей на Калитку

5.3.3.1.1. шахрайство

5.3.3.1.2. деградація

5.3.3.1.3. цинізм

5.3.3.1.4. жорстокість

5.3.3.1.5. деспотизм

5.3.3.1.6. злість і грубість

5.3.3.1.7. "краще смерть, ніж така потеря"

5.4. Сприйняття і усвідомлення учнями навчального матеріалу.

5.4.1. Евристична бесіда

5.4.1.1. — Що таке гроші, на вашу думку? Які функції вони виконують у суспільстві? — Чому у трагікомедії "Сто тисяч" порушено проблему зв'язку людини та грошей? — Яку людину ми називаємо духовною? Від чого це залежить? — У чому полягає бездуховність окремих героїв твору? — Назвіть літературних героїв, які, на ваш погляд, є духовно багатими. Свій вибір умотивуйте.

5.4.2. Створення асоціативного ланцюжка п'єси "Сто тисяч"

5.4.2.1. С — скупий герой.

5.4.2.2. Т — трудівник, який усе своє життя працює коло землі.

5.4.2.3. О — одержимий грошима.

5.4.2.4. .

5.4.2.5. Т — турбується про гроші.

5.4.2.6. И — іронія долі.

5.4.2.7. С — сатиричний образ.

5.4.2.8. Я — яскраво змальований образ героя.

5.4.2.9. Ч — черствий.

5.4.3. Складання сенкану "Герасим Калитка"

5.4.4. Складання кросворда

5.4.4.1. — Складіть кросворд за ключовим словом, визначивши риси характеру головного героя.

5.4.4.1.1. корисливий

5.4.4.1.2. авантюрист

5.4.4.1.3. легковажний

5.4.4.1.4. підступний

5.4.4.1.5. працьовитий

5.4.4.1.6. криводушний

5.4.4.1.7. жадібний

5.5. Узагальнення і систематизація знань.

5.5.1. Метод"Прес"

5.5.1.1. — Висловіть свою думку щодо вивченого твору. ("Я вважаю...") — Поясніть, чому ви так вважаєте. ("Тому що... ") — Узагальніть свою думку. ("Отже... ")

5.5.2. Слово вчителя

5.5.2.1. Жадоба до матеріального збагачення завжди призводила до духовного зубожіння. Проблема влади і грошей — наскрізна і "вічна" у світовому мистецтві. Це доводили у літературі: О. Пушкін "Скупий лицар"; Ч. Діккенс (Скрудж); М. Гоголь (Плюшкін); О. де Бальзак (Гобсек) Багатії по-різному намагалися примножити свої багатства. Часто гонитва за грошима ставала самоціллю, гроші витісняли з життя людини такі поняття, як честь і мораль.

5.6. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

5.6.1. Інтерактивна гра "Мікрофон"

5.6.1.1. — Чому гроші – це одвічна проблема суспільства?

5.7. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

5.7.1. — Скласти ментальну карту "Характеристика образу Герасима Калитки"