EESTI AJALUGU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EESTI AJALUGU by Mind Map: EESTI AJALUGU

1. VANAAEG

1.1. kiviaeg

1.1.1. kivikirves

1.1.2. kammkeraamika

1.2. pronksiaeg

1.2.1. pronks

1.2.2. alepõllundus

1.3. rauaaeg

1.3.1. raud

1.3.2. rahvasterändamine

2. MUINASAEG

2.1. viikingid

2.1.1. ruunikiri

2.1.2. normannid

2.2. muistne vabadusvõitlus

2.2.1. Jäälahing

2.2.2. Jüriöö ülestõus

2.2.3. sõda

2.2.4. vaherahu

2.2.5. Ümera lahing

2.3. ristiusu levik

2.3.1. rüütel

2.3.2. paavst

2.3.3. kristlus

2.3.4. paganlus

3. KESKAEG

3.1. keskaegsed linnad

3.1.1. raad

3.1.2. Hansa Liit

3.1.3. tsunft

3.1.4. linnus

3.2. elu Vanal Liivimaal

3.2.1. ordumeister

3.2.2. maapäev

3.2.3. Liivi sõda

4. ROOTSI AEG

4.1. ikaldus

4.2. Forselius

4.3. Tartu Ülikool

4.4. gümnaasium

4.5. Põhjasõda

4.5.1. Karl XII

4.5.2. Peeter I

5. TALURAHVA ELU PÄRISORJUSE AJAL

5.1. manufaktuur

5.2. pärisorjus

5.3. nekrut

5.4. loonusrent

5.5. hernhuutlus

5.6. valgustusajastu

5.7. Tartu Ülikooli taasavamine

5.8. tsaar

6. TALURAHVA ELUOLU PEALE PÄRISORJUST

6.1. Mahtra sõda

6.2. Prohvet Maltsvet

6.3. elu mõisas

6.3.1. mõisnik

6.3.2. sunnimaisus

6.3.3. näljahäda

6.4. rahvakalender

6.5. Elamud, talutööd

6.5.1. parred

6.5.2. rehielamu

6.5.3. rehepeks

6.5.4. künd

6.6. Toit ja riietus

6.6.1. kört

6.6.2. pastlad

6.6.3. aganad

7. ÄRKAMISAEG

7.1. I üldlaulupid

7.2. sini-must-valge lipp

7.3. Jakob Hurt

7.4. Carl Robert JAkobson

7.4.1. "Sakala"

7.5. Voldemar Jannsen

7.5.1. "Perno Postimees"

8. EESTI XX SAJ. ALGUL

8.1. streik

8.2. revolutsioon

8.3. venestusaeg

8.3.1. väljarändamisliikumine

8.3.2. usuvahetusliikumine

8.3.3. Jaan Tõnisson

8.3.4. Konstantin Päts

8.4. I maailmasõda

8.4.1. maailmasõda

8.4.2. manifest

8.4.3. okupatsioon

8.4.4. Ajutine Valitsus

8.5. Eesti Vabariigi väljakuulutamine

8.6. Vabadussõda

8.6.1. Johan Laidoner

8.6.2. Johan Pitka

8.6.2.1. soomusrong

8.6.3. Julius Kuperjanov

8.6.4. Paju lahing

8.6.5. Tartu rahu

9. EESTI VABARIIK

9.1. vaikiv ajastu

9.2. president

9.3. riigipööre

9.4. majanduse areng

10. II MAAILMASÕDA

10.1. pakt

10.2. Hitler

10.3. Stalin

10.4. Eesti iseseisvuse häving

10.5. okupatsioon

10.6. NKVD

10.7. küüditamine

10.8. kolhoos

10.9. Molotov-Ribbentropi pakt

10.10. metsavennad

11. EESTI VÕÕRA VÕIMU ALL

11.1. märtsiküüditamine

11.2. kommunistlik partei

11.3. pioneer

11.4. Nõukogude Liit

11.5. oktoobrilaps

11.6. vastupanuliikumine

11.7. Nikita Hruštšov

11.8. Leonid Bresnev

12. TAASISESEISVUMINE

12.1. Balti kett

12.2. Eesti Vabriigi sümboolika

12.3. laulev revolutsioon

12.4. Lennart Meri