GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI by Mind Map: GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

1. RODZAJE ZADAŃ

1.1. ADDYTYWNE

1.1.1. WYNIK ZALEŻY OD WSZYSTKICH

1.2. KONIUNKTYWNE

1.2.1. WYNIK ZALEŻY OD NAJSŁABSZEGO

1.3. DYSJUNKTYWNE

1.3.1. WYNIK ZALEŻY OD NAJSPRAWNIEJSZEGO

1.3.1.1. PRZEKONANIE INNYCH DO RACJI NAJZDOLNIEJSZEGO

1.3.1.1.1. EFEKTYWNOŚĆ

1.3.1.1.2. UTRUDNIENIA