Фармацевтикалық өндірісті жобалау мен жабдықтау

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Фармацевтикалық өндірісті жобалау мен жабдықтау by Mind Map: Фармацевтикалық өндірісті жобалау мен жабдықтау

1. Негізгі жүйелер

1.1. Ішкі жүйелер

1.1.1. Жарық

1.1.2. жылу

1.1.3. су

1.1.4. персонал

1.2. Сыртқы жүйелер

1.2.1. жарық

1.2.2. жылу

1.2.3. су

1.2.4. өндірістің сыртқы аймағы

1.2.5. автотұрақ

2. GMP қағидалары

2.1. Өндіруші құралдар

2.1.1. аппараттар

2.1.2. процестер

2.2. Тех - персонал

2.2.1. еңбек өтілімі

2.2.2. медициналық рұқсаттама

2.2.3. арнайы білім

2.2.4. дифференция

2.3. Өнім

2.3.1. фармакологиялық тобы

2.3.2. дайын өнім немесе жартылай өнім

2.4. Өндіріс аймақтары

2.4.1. таза аймақ

2.4.2. өндіріс орны

2.4.3. шикізатты өңдеу аймағы

2.4.4. қойма

2.5. Техникалық құжаттамалар

2.5.1. өрт қауіпсіздігі

2.5.2. А және Б тізімді дәрілерді сақтайтын арнайы қоймалар

2.5.3. Табиғи апаттардан қорғаныш шаралары

3. GEP қағидалары

3.1. Дизайын біліктілігі

3.2. Операциялық біліктілік

3.3. Сапа көрсеткіштері

3.4. Техникалық біліктілік

3.5. Инженерлік нысандар

4. Нормативті құжаттамалар

4.1. ОСТ және ГОСТ нормативтері

4.2. өндіріс үшін GMP

4.3. ҚР МФ

4.4. ҚР Кодекс

5. Жобалауға арналған қосымшалар

5.1. Архитектор

5.2. minecraft

5.3. 3Д планнер

5.4. проектирование онлайн

6. Жарық

6.1. Табиғи

6.2. Жасанды

7. Жылу

7.1. Жасанды

7.2. Табиғи

8. Су

8.1. Тазартылған

8.2. Инъекцияға арналған

9. Технологиялық процес

9.1. Шикзіатты өңдеу

9.2. Өлшеу

9.3. Реакцияға түсіру

9.4. Қосымша заттарды қосу

9.5. Дайын өнім алу

9.6. Қойма

10. Санитарлық қадағалау

10.1. Жұмысшыларға

10.2. Өндіріс орнына

10.3. Шикізат пен өнімге