อำพล ฟู้ด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อำพล ฟู้ด by Mind Map: อำพล ฟู้ด

1. ใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด

1.1. น้ามะพร้าวมาผลิตวุ้นมะพร้าว

1.1.1. เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อื่นๆ

1.2. ทิวมะพร้าวสีดำที่เคยทิ้ง นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัว

1.3. ไขมันจากน้ำเสียขายได้ลิตรละ 10 บาท ไปทำไบโอดีเซล (แต่ละเดือนได้ส่วนนี้ล้านกว่า)

1.4. wood pellets จากใยมะพร้าว (จำหน่ายได้อีก)

1.5. กากมะพร้าว อบแห้งขาย กก ละ 13 บาท

1.5.1. กลั่นเป้นน้ำมันมะพร้าวได้ กก ละ 30 บาท

1.5.2. เป็นส่วนผสม ใยอาหารในการผลิตคุ๊กกี้ ขนมปัง

1.6. กล่องวิเศษ

1.6.1. ผลิตเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

1.7. สกัดโปรตีนที่เหลือออกมาจากกากข้าวนำ ไปทำ เต้าหู้

2. ชุมชน

2.1. เทปูนบริเวณพื้นที่แนวกำ แพงที่ติดกับชาวบ้าน

2.2. เพิ่มราคาวัตถุดิบขึ้นอีกกิโลกรัมละ 5 บาทให้เกษตร

3. ออร์แกนิค

3.1. ใช้ข้าวจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบ

3.2. ชักชวนให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเปลี่ยนมาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

3.3. ตั้งศูนย์การเรียนรู้ออร์แกนิคบนพื้นที่ 450 ไร่ในจังหวัดราชบุร

4. ลดของเสียให้หมด นวัตกรรมเขียว เปลี่ยนขยะเป็นเงิน

4.1. ไม่ให้ของเสียเป็นของเสีย

4.2. ระดับลดขยะให้เป็นศูนย์

4.3. ลดค่าใช้จ่ายจากการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้น

4.3.1. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงงานและชุมชน

4.4. กะลาและเปลือกมะพร้าว

4.4.1. ใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนนํ้ามันเตา

4.5. นํ้าเสีย

4.5.1. บำบัดด้วยวิธีง่ายๆ คือการเติมอากาศ

4.5.2. นํ้าเสียมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

4.5.2.1. ปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน (ประหยัด 7 ล้าน ต่อปี)

4.5.2.2. หลังหมดคุณภาพในการสร้างพลังงาน เอาไปรดน้ำต้นไม้

4.5.3. ทำให้ตกตะกอน นำไปเป็นน้ำประป่ในการทำความสะอาดกระบวนการผลิต

4.5.4. ไม่ปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน 100% (zero discharge)

4.6. ขยะ

4.6.1. หมักแก๊สชีวภาพผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า

4.6.1.1. อินทรีย์สารเหล่านี้ไปหมักเพื่อผลิตปุ๋ย