Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-učenje by Mind Map: E-učenje

1. Prednosti e-learninga

1.1. samostalno biranje gdje i kada učiti

1.2. ponavljanje/prskakanje tema

1.3. dostupnost 0-24, 365 dana u godini

1.4. samostalan odabir tempa i količine gradiva

1.5. samoprovjera vlastitog znanja

1.6. 40% jeftinija od klasičnog obrazovanje

1.7. 50% manje vremena

2. Zamke e-learninga

2.1. kliteta sadržaja

2.2. dupnost sadržaja

2.3. navike i kulture učenja

2.4. tnologija

2.5. kolaboracija

2.6. da li to zaista radi?

2.7. očekivanja

2.8. nestandardizirana rješenja

2.9. motivacija

3. Koncept e-learninga

3.1. E-learning platforma

3.1.1. LMS

3.1.2. alati za razvoj sadržaja

3.2. E-learning sadržaji

3.2.1. gotovi tečajevi

3.2.2. online knjige

3.2.3. online materijali

3.2.4. online predavanja

3.3. Uloge

3.3.1. polaznici

3.3.2. autori sadržaja i mentori

3.3.3. ainistratori edukacije

3.3.4. sistemska podrška

4. Usporedba metoda učenja

4.1. Virtualni razredi

4.2. E-learning

4.2.1. samoučenje

4.2.2. mentorirani e-learning

4.2.3. kombiniranje učionice i e-learninga

4.2.4. upotreba simulacije, online testova i drugih resursa

4.3. Učionica

4.3.1. kraća nastava

4.3.2. učenje prije i poslije učionice putem tehnologije

5. E-learning

5.1. razlozi

5.1.1. tehnologija

5.1.2. kvaliteta

5.1.3. peepcija

5.2. Kada koristiti?

5.2.1. vježba je ključna

5.2.2. polaznici su raspršeni

5.2.3. potrebno brzo svladavnje vještina

5.2.4. potrebna fleksibilnost u učenju

6. Učionica

6.1. Prednosti

6.1.1. mogućnost prenošenja znanja

6.1.2. direktna komunikacija s predavačem

6.1.3. mogućnost vođenja evidencije

6.2. Nedostaci

6.2.1. određeno mjesto i vrijeme

6.2.2. troškovi organizacije

6.2.3. ex cathedra predavanja

6.3. Kada koristiti

6.3.1. Bitni timski rad

6.3.2. potrebne vježbe licem u lice

6.3.3. potrebna interakcija s ostalim sudionicima

7. Online predavanja

7.1. Nedostaci

7.1.1. određeno vrijeme predavanja

7.1.2. predavač mora imati predznanje i resurse

7.1.3. potrebna dodatna angažiranost

7.2. Prednosti

7.2.1. nepotrebna učionica

7.2.2. mogućnost interakcije s ostalima

7.2.3. dijeljenje informacija

7.2.4. mogućnost snimanja predavanja

7.3. Kada koristiti?

7.4. kada nije jednostavno organizirati učionicu

7.5. kraće predavanje

7.6. korisno više puta pregledati predavanje

8. Mentoring

8.1. Uloga mentora

8.1.1. praćenje napretka i rezultata polaznika

8.1.2. motivacija

8.1.3. odgovaranje na pitanja

8.1.4. dodatna pojašnjavanja

8.2. metode

8.2.1. online predavanja

8.2.2. chat

8.2.3. diskusijske grupe

8.2.4. e-mail

8.2.5. socijalne mreže

8.2.6. Alati

8.3. Alati

8.3.1. L(C)MS

8.3.2. web conference

8.3.3. forumi

8.3.4. alati za izradu sadržaja

9. Metode

9.1. Sinkrone

9.1.1. učionička predavanja

9.1.2. online predavanja

9.1.3. laboratorijske vježbe

9.1.4. TV i internet streaming

9.1.5. chat

9.2. Asinkrone

9.2.1. knjige

9.2.2. online resursi

9.2.3. E-learning

9.2.4. simulacije

9.2.5. diskusijske grupe

9.2.6. vježbe, testovi

10. Karakteristike kvalitetnog e-learninga

10.1. Primjeri e-learning sadržaja

10.1.1. informatički tečajevi

10.1.2. strani jezici

10.1.3. poslovni tečajevi

10.1.4. osobni razvoj

10.1.5. tečajevi sigurnosti

10.2. Uobičajene pogreške

10.2.1. listanje knjiga na ekranu i previše teksta

10.2.2. niska razina interkreativnosti

10.2.3. pretjerano korištenje tehnologije

10.2.4. slijepa vjera u tehnologiju

11. Na čemu učiti?

11.1. osobno računalo ili laptop

11.2. mobitel

11.3. ipad

12. Ključni zahtjevi

12.1. mogućnost samostalnog odabita gradiva

12.2. mogućnost određivanja tempa

12.3. svladavanje gradiva

12.4. praćenje i izvještavanje

12.5. komunikacija s mentorima i polaznicima