ผลกระทบของโควิทด้านการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของโควิทด้านการเกษตร by Mind Map: ผลกระทบของโควิทด้านการเกษตร

1. ด้านการนำเข้าส่งออก

1.1. สนามบิน

1.2. ท่าเรือ

2. ด้านการคลัง

2.1. ธุรกิจโกดัง

2.1.1. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่

3. ด้านเทคโนโลยี

3.1. บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร

3.2. บริษัทด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ

4. ด้านแรงงาน

4.1. พนักงาน/แรงงานต่าง ๆ

4.1.1. ห้องเช่า/ห้องพัก

4.1.2. ธุรกิจอาหาร

4.2. ผู้รับเหมารับจ้างทั่วไป

5. ด้านการขนส่ง

5.1. ธุรกิจขนส่ง

5.2. ธุรกิจน้ำมัน

5.3. ร้านขายของตามแหล่งพักรถต่าง ๆ

6. ด้านวัตถุดิบ

6.1. โรงงานผลิตอาหารสัตว์

6.2. ร้านขายเมล็ดพืช / เพาะเลี้ยงสัตว์

6.3. บริษัทเคมีพันธ์ทางด้านการเกษตรต่าง ๆ

6.3.1. นักวิทยาศาสตร์

6.3.1.1. โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

7. ด้านผลผลิต

7.1. โรงงานแปรรูป

7.2. โรงฆ่าสัตว์

7.3. พ่อค้าแม่ค้า

7.3.1. ธุรกิจตลาด

7.4. ห้างสรรพสินค้า (ร้านเช่า)

7.5. Super Market

8. ด้านการเงิน

8.1. ธุรกิจสินเชื่อต่าง ๆ

8.2. ธนาคาร