ТЕЛА

Mind map forms (Тела)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ТЕЛА by Mind Map: ТЕЛА

1. Определение-природен обект или предмет направен от човека

2. Състав-съставени са от едно или няколко вещества

3. Притежават различна големи,форма и цвят

4. Според агрегатното си състояние

4.1. Видове

4.1.1. Твърди

4.1.1.1. Имат постоянни маса,обем и форма

4.1.2. Течни

4.1.2.1. Имат постоянни маса и обем

4.1.3. Газове

4.1.3.1. Имат постоянна маса

5. Според произхода си

5.1. Природни

5.1.1. Живи

5.1.1.1. Растения,животни

5.1.2. Неживи

5.1.2.1. Камъни,скали,минерали и др.

5.2. Направени от човека

5.2.1. Мебели,дрехи,техника и др.