Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-UČENJE by Mind Map: E-UČENJE

1. Što je e-learning?

1.1. "Učenje uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnoloških alata" - Post- 16 E-learning Strategy Task Force

1.2. "Suprotuno onom što često čujemo, e-learning nije samo alat, zapravo uopće nije alat.

1.3. E-learning je vrsta komunikacijskog kanala, kanala kroz koji se odvija učenje. Poput komunikacije licem u lice, poput tiska ili telefona, poput TV i audio-video sustava." - E-learning`s greatest hits, Clives Shepherd

2. Prednosti e-learninga

2.1. Prednosti za polaznike

2.2. - polaznik sam bira kada i gdje će što učiti - teme koje tečaj obrađuje možete preskakati ili ponavljati onoliko puta koliko treba - online edukacija dostupna od 0-24, 365 dana u godini - online tečajeve možete koristiti s bilo kojeg računala koji ima pristup internetu - sami odredite količinu gradiva i tempo kojim ćete učiti - mogućnosti samoprovjere usvojenog znanja

2.3. Prednost za predavače

2.4. - smanjenje potrebe za učionicom i kvalitetnija predavanja u učionici - e-learning kao priprema za predavanje - e-learning kao pomagalo u nastavi - e-learning za osvježavanje znanja - mogućnost praćenja napretka i rezultata

2.5. Prednost za poslodavca

2.6. - nema izostanka s radnog mjesta - mogućnost praćenja napretka i rezultata edukacije - mogućnosti distribucije istovrsnog sadržaja istovremeno širom cijele organizacijske strukture - ujednačena kvaliteta obuke - paralelna obuka velikog broja polaznika - uštede - u vremenu; troškovi niži od klasične obuke

3. Zamke e-learninga

3.1. - kvaliteta sadržaja - dostupnost sadržaja - navike i kultura učenja - tehnologija - kolaboracija (usamljenost) - Da li to zaista radi? - očekivanja - nestandardizirana rješenja - motivacija

4. Primjeri e-learning sadržaja

4.1. - informatički tečajevi - strani jezici - poslovni tečajevi - osobni razvoj - tečajevi sigurnosti...

5. Uobičajene pogreške

5.1. - listanje knjiga na ekranu i previše teksta - niska razina interaktivnosti - pretjerano korištenje tehnologije - slijepa vjera u tehnologiju i(ili) vendore

6. Ciljevi učenja

6.1. - priprema plana učenja s jasnim ciljevima i rokovima - osobno obećanje samom sebi - svakodnevni prioritet

7. Ključni zahtjevi

7.1. - mogućnost samostalnog odabira modula učenja - mogućnost određivanja tempa učenja - savladavanje gradiva - praćenje i izvještavanje - komunikacija s mentorom i polaznicima