Структура компетентностей вчителя-менеджера початкових класів з інклюзивним навчанням

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура компетентностей вчителя-менеджера початкових класів з інклюзивним навчанням by Mind Map: Структура компетентностей вчителя-менеджера початкових класів з інклюзивним навчанням

1. Морально-ціннісний компонент

1.1. Всі учні мають рівність прав на освіту. Усі учні мають здатність вчитися і розвиватися. Учитель здійснює пріоритетний вплив на самооцінку учнів та їхній освітній потенціал. Співпраця з сім’єю, партнерство з іншими фахівцями. Наявні ціннісні орієнтири, що відповідають гуманістичному підходу до навчання.

1.1.1. Компонент сформований повною мірою. Розумію і підтримую важливість впровадження інклюзивної освіти в ЗЗСО.

2. Інноваційний компонент

2.1. Поінформований про інноваційні педагогічні технології. Володіє їх змістом і методикою. Сформована висока культура використання інновацій у навчально-виховній роботі.

2.1.1. Вважаю цей компонент сформованим належним чином, адже я цікавлюсь як інноваційними педагогічними технологіями та і впровадженням їх у навчання. Вдосконалити потрібно методику застосування інформаційних технологій

3. Менеджерський компонент

3.1. Уміє планувати, організовувати, контролювати й оцінювати власну діяльність та освітній процес загалом

3.1.1. Компонент, який, я вважаю, необхідно ще вдосконалити, адже даний компонент потребує безпосередньо постійної практики.

4. Рефлексивний компонент

4.1. Здатний до самовдосконалення і саморозвитку, професійного лідерства на основі рефлексії своєї діяльності

4.1.1. Даний компонент вважаю сформованим належним чином. Я намагаюсь завжди відрефлексувати свою діяльність, адже рефлексія дозволяє побачити помилки та вдосконалити свої дії.

5. Прoдуктивний компонент

5.1. Працювати задля отримання результату, приймає рішення, залучає для більшої ефективності до проведення навчально-виховного процесу фахових спеціалістів, таких як психолог, дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог, логопед, невропатолог тощо

5.1.1. Даний компонент вважаю сформованим на задовільному рівні. Не вистачає практики у самостійності прийняття рішень, що випливає з малої обізнаності в певних аспектах діяльності.

6. Здоров'язберігаючий компонент

6.1. Здатний до збереження власного здоров'я та учня. Наявні знання та навички з своєчасного та правильного надання першої невідкладної (медичної) допомоги. Гармонізація фізичного, психічного, соціального здоров'я.

6.1.1. Компонент вважаю формованим на достатньому рівні. Володію навичками з надання першої допомоги. Займаюсь активним спортом. Є гармонізація фізичного, психічного, соціального здоров'я. Варто підвищити рівень своєчасного та правильного надання першої невідкладної допомоги відповідно до нозологіії учня з ООП.