Розвиток уявлень про природу світла

Карта знань тема : Розвиток уявлень про природу світла

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розвиток уявлень про природу світла by Mind Map: Розвиток уявлень про  природу світла

1. Відбивання світла

1.1. Явище при якому на межі поділу середовищ частина світлової енергії повертається в перше середовище

1.2. Закони

1.2.1. Промінь падаючий , відбитий, перпендикуляр до поверхні відбивання, лежать в одній площині

1.2.2. Евклід, ІІІ ст. до н.е

1.2.3. Кут відбивання дорівнює куту падіння

1.3. Доведення законів відбивання

1.3.1. На основі принципу Гюйгенса

1.3.1.1. Кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а обвідна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу

1.4. Наслідок

1.4.1. Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаюочого

1.5. Дзеркальне

1.6. Розсіяне ( Дифузне )

1.6.1. Два роди

1.6.1.1. позитивний

1.6.1.1.1. Склянна паличка потерта об шовк

1.6.1.1.2. Протон

1.6.1.2. негативний

1.6.1.2.1. Ебонітова паличка потерта об вовну

1.6.1.2.2. Електрон

1.6.2. Фізична величина, яка характерізує властівість частінок и тіл вступаті в електромагнітну взаємодію

1.6.3. Паралельні світлові промені, що падають на плоску поверхню, після відбивання від поверхні поширюються в різних напрямках

1.7. Світлові Промені, что падають на плоску поверхню, после відбівання від поверхні пошірюються в різніх напрямку

2. Півтінь

2.1. Область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частина протяжного джерела

3. Сонячне і місячне затемнення

4. Фізична величина, яка характерізує оптичні Густиня середовища и показує, у скільки разів ШВИДКІСТЬ Поширення світла в середовіщі менше, чим у вакуумі

5. Зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного середовища в інше Світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною

6. Чим більшою є оптична густина середовища, тим меншою є швидкість поширення світла в цьому середовищі

7. Показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 біль-ша (або менша), ніж швидкість поширення світла в середовищі

8. Закон Незалежності Поширення Світла

8.1. Тінь

8.1.1. Область простору, в яку потрапляє світло від джерел

9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД

9.1. Властивості

9.1.1. Взаємодія

9.1.2. Носій

9.1.2.1. Одного знаку - відштовхуються, протилежних знаків - притягуються

9.1.3. Є дискретним

9.1.3.1. Носієм електричного заряду є частинка. Електричний заряд не існує окремо від частинки

9.1.3.2. q=Ne

9.1.3.2.1. [q]=1Кл

9.1.3.3. Електризація тіл

9.1.3.3.1. Це процес у результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла

9.1.4. Мікрочастинки та макроскопічні тіла можуть мати заряд

9.1.4.1. Позитивний

9.1.4.2. Негативний

9.1.4.3. Нейтральний

9.2. Електризація

9.2.1. Процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду

10. ЗАКОН ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

10.1. Геометрична оптика - це розділ оптики, який вивчає закони поширення світла в прозорому середовищі і принципі побудови зображення в оптичних системах без урахування хвильових властивостей світла

10.1.1. Окремі пучки світла не впливають один на одного і поширюються незалежності

10.2. У Прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно

10.3. Світловий промінь

10.3.1. Лінія уздовж якої поширюється потік світлової енергії

10.4. Світовий пучок

10.4.1. Область простору, в межах якого поширюється світло

10.4.1.1. Паралельний

10.4.1.2. Збіжний

10.4.1.3. Розбіжний

11. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

11.1. Закони

11.1.1. Промінь падаю-чий, заломлений і перпендикуляр до межі двох середовищ, лежать в одній площині

11.2. Причина

11.2.1. Зміна напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ

11.3. Повне внутрішнє відбивання

11.3.1. Найменший кут падіння, починаючи з якого вся світлова енергія повністю відбивається від межі поділу двох прозорих середовищ

11.4. Причина

11.4.1. На основі принципу Гюйгенса