Cách để SEO 1 website từ A -Z

SEO - AZ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cách để SEO 1 website từ A -Z by Mind Map: Cách để SEO 1 website từ A -Z

1. SEO Onpage (Trải nghiệm người dùng)

1.1. 1. Tìm kiếm từ khóa ( phân loại từ khóa, chính, phụ là gì ? - Từ khóa chính là những từ khóa ngắn - Từ khóa phụ: là những từ khóa chính có thêm các từ phía trước hoặc sau và những từ khóa thông tin, câu hỏi,...

1.2. 2. Xây dựng nội dung - Sau khi có các từ khóa chính phụ, thực hiện lên dàn ý bài viết ( Dàn ý là các thẻ tiêu đề H2 H3 H4 H5 H6 ) - Viết bài đầy đủ đáp ứng tiêu chí người dùng tìm kiếm ( hình ảnh, video, chữ viết, in đậm, các dấu tròn - lớn -nhỏ.

1.3. 3. Kiểm tra - tối ưu hóa nội dung - Tiêu đề hấp dẫn ( có chữ số trên tiêu đề, các động từ mạnh, chú ý.... ) - Tạo các thẻ tiêu đề hợp lý logic ( A - Z ) - Nội dung không sao chép y nguyên từng chữ - In đậm các từ khóa nhấn mạnh - Thêm tên hình ảnh đúng ngữ cảnh của hình

2. SEO Offpage (Tạo liên kết từ: Social, website khác,... tìm kiếm người dùng vào website)

3. 1. Website thông thường sẽ có 3 phần chính nào ? - Đầu trang - Nội dung trang - Chân Trang 2. Có bao nhiều hình thức SEO ? - Có 2 hình thức SEO: SEO Onpage và SEO Offpage 3. SEO Onpage: Tiêu đề là gì ? - Là phần chữ in đậm đầu tiên của mỗi bài hoặc mỗi trang đây được coi là thẻ Heading 1 4. SEO Onpage: Mô tả là gì ? - Là phần chữ ngắn gọn súc tích tóm gọn ý nghĩa của bài viết 5. SEO Onpage: Các thẻ heading thế nào là đúng thứ tự các cấp ? - Là H2 đến H3 đến H4 không nhảy từ H2 qua H4. 6. SEO Onpage: Tối ưu hóa hình ảnh tốt là như thế nào ? - Ảnh gọn nhẹ, đáp ứng được tiêu chí người dùng, có tên ảnh đầy đủ không dấu ở máy tính, alt là tên ảnh có dấu. Đồng thời tên phải đúng ngữ cảnh của ảnh. 7. SEO Onpage: URL là gì ? Chuẩn SEO URL như thế nào ? - URL là liên kết của bài viết đó hoặc trang đó hoặc tên miền website. - URL chuẩn SEO sẽ ngắn gọn súc tích ( thường URL sẽ là từ khóa chính ví dụ: acb.com/tu-khoa-chinh 8. SEO Onpage: Liên kết nội bộ là gì ? Tối ưu hóa liên kết nội bộ như thế nào ? - Liên kết nội bộ là các đường liên kết từ bài viết này qua bài viết khác. - Tối ưu liên kết nội bộ bằng cách dẫn các liên kết phù hợp giúp người dùng có thêm thông tin rõ hơn về điều mà họ thắc mắc khi đang đọc bài viết đó. Ví dụ: "Tôi đang đeo balo Flamex đi học ?" Ở đây Flamex là gì không ai biết đến nó, mình sẽ dẫn liên kết chữ Flamex qua 1 bài viết khác giải thích rõ thương hiệu này hơn. 9. SEO Offpage là gì ? - Tóm gọn nội dung là: tạo các mạng xã hội có gắn đầy đủ thông tin về thương hiệu, hình ảnh, địa chỉ, sđt, website, Email, thông tin liên hệ. - Sau đó các mạng xã hội này sẽ chia sẻ kiến thức hình ảnh video bài viết để người dùng có thể từ mạng xã hội truy cập vào website thông qua: Facebook, Twitter, Wechat, Viber, Zalo,...