ระบบสื่อสารข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสื่อสารข้อมูล by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูล

1. ความหมาย

1.1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระว่างผู้ส่งกับผู้รับระหว่างอุปกรณ์สื่อสารโดยผ่านทางสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นสื่อกลางที่มีสายหรือไร้สายก็ได้และมีการควบคุมการสื่อสารที่แน่นอน

2. องค์ประกอบ

2.1. ผู้ส่ง

2.1.1. คนหรืออุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลข่าวสาร

2.2. ข้อมูล/ข่าวสาร

2.2.1. ข้อมูล/สารสนเทศต่างๆที่ต้องส่งไปยังผู้รับ

2.3. ผู้รับ

2.3.1. คนหรืออุปกรณ์ที่รับข้อมูลข่าวสาร

2.4. สื่อกลาง

2.4.1. สิ่งที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลข่าวสารไปยังจุดหมายปลายทาง มี้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย

2.4.1.1. มีสาย

2.4.1.1.1. มีสายซึ่งใช้ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆเพื่อส่งผ่านข้อมูล

2.4.1.2. ไร้สาย

2.4.1.2.1. เป็นการสื่อสารที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพปรากฎให้เห็นแต่อาศัยการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณ

2.5. โพรโตคอล

2.5.1. กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นข้อตกลงในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่ง

2.5.1.1. โพรโตคอล HTTP

2.5.1.1.1. ใช้เรียกโปรแกรมบราวเซอร์

2.5.1.2. โพรโตคอล HPPTs

2.5.1.2.1. ใช่ระบุถึงการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย ในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

2.5.1.3. โพรโตคอลTCP/IP

2.5.1.3.1. ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตมีเครือข่ายมากสุด

2.5.1.4. โพรโตคอล FIP

2.5.1.4.1. ใช้ในการโยกย้ายแฟ้มระหว่างกัน

2.5.1.5. โพรโตคอล POP3

2.5.1.5.1. ใช้ในการรับอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์

2.5.1.6. โพรโตคอล DHCP

2.5.1.6.1. ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบแม่ข่าย_ลูกข่าย

3. สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสาร

3.1. อนาล็อก

3.1.1. เป็นแบบรูปคลื่น เปลี่ยนแปลงตามเวลาเป็นค่าต่อเนื่อง

3.2. ดิจิตอล

3.2.1. ส่งสัญญาณเป็นแรงดันไฟสองระดับเป็นค่าไม่ต่อเนื่อง

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. ความหมาย

4.1.1. กลุ่มของคอมตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป และอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่ สื่อสารเเลกเปลี่ยนข้อมูลได้มีขนาดของเครือข่ายตั้งแต่เล็กจนมีขนาดใหญ่

4.2. ประโยชน์

4.2.1. 1 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

4.2.2. 2แลกเปลี่ยนไฟล์หรือแชร์ข้อมูลร่วมกันได้สะดวกรวดเร็ว

4.2.3. 3 ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเน็ตเวิร์คได้

4.2.4. 4 ใช้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ

4.3. อุปกรณ์

4.3.1. การ์ดเครือข่าย

4.3.1.1. เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนาสัญญาณทาให้คอมพิวเตอร์

4.3.2. สวิตซ์

4.3.2.1. อุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลายสถานี

4.3.3. เราเตอร์

4.3.3.1. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเป็นตัวกลางในการส่งต่อ

4.3.4. AP

4.3.4.1. กระจายสัญญาณไวเลทออกไปยังเครือข่ายที่อยู่ในรัศมีโดยรอบ

5. เทคโนโลยีไร้สาย

5.1. Wi-Fi

5.1.1. ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุ

5.2. บลูทูธ

5.2.1. เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้แบบเครือข่ายไร้สายระยะบุคคล

5.3. NFC

5.3.1. เทคโนโลยีการสื่อสารส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่ในระยะใกล้ไม่กี่เซนติเมตรส่งผ่านข้อมูลได้แบบแตะแล้วอ่านเลย