MINISTARSTVO FINANCIJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MINISTARSTVO FINANCIJA by Mind Map: MINISTARSTVO FINANCIJA

1. SEKTOR ZA LJUDKSE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE

1.1. Služba za ljudske potencijale

1.2. Služba za pravne poslove

1.3. Služba za informiranje

2. Odjel za bilateralnu suradnju

3. Služba za potrošače, licenciranje, provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i financijsku pismenost

3.1. Odjel za potrošače i licenciranje

3.2. Odjel za financijsku pismenost

3.3. Odjel za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

4. MINISTAR FINANCIJA

5. DRŽAVNI TAJNIK

6. GLAVNO TAJNIŠTVO

6.1. SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE

6.1.1. Služba za javnu nabavu

6.1.2. Služba za opće poslove

6.1.3. Služba za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove

6.2. SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

6.2.1. Služba za pripremu i projektiranje

6.2.2. Služba za izvođenje radova i održavanje

6.3. SEKTOR ZA FINANCIRANJE I RAČUNOVODSTVO

6.3.1. Služba za proračun i financije

6.3.2. Služba za analizu

6.3.3. Služba za računovodstvo

6.4. SEKTOR ZA INFORMATIKU

6.4.1. Služba za informatičku podršku

6.4.2. Služba za komunikacijsku tehnologiju

7. UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE

7.1. ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE

7.1.1. Služba za fiskalna istraživanja i planiranje

7.1.1.1. Odjel analiza i projekcija proračunskih prihoda

7.1.1.2. Odjel fiskalnih analiza i istraživanja

7.1.2. Služba za proračun Europske unije

7.1.2.1. Odjel za vlastita sredstva Europske unije

7.1.2.2. Odjel za proračun i proračunsku proceduru Europske unije

7.1.3. Služba za makoekonomska istraživanja i prognoze

7.1.3.1. Odjel makroekonomskih istraživanja

7.1.4. Služba za fiskalnu statistiku i sttističku metodologiju

7.1.4.1. Odjel fiskalne statistike

7.1.4.2. Odjel za statističku metodologiju i infrastrukturu

7.2. SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJE ODNOSE

7.2.1. Služba za suradnju s Europskom unijom

7.2.1.1. Odjel za koordinaciju Vijeća Europske unije ECOFIN

7.2.1.2. Odjel za koordinaciju odbora i pododbora Vijeća Europske unije

7.2.2. Služba za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

7.2.2.1. Odjel za suradnju s europskim razvojnim institucijama

7.2.3. Služba za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju

7.2.3.1. Odjel za međunarodno pravne poslove

7.2.3.2. Odjel za suradnju s međunarodnim razvojnim institucijama

7.2.3.3. Odjel za organizacijsko-logističke poslove

7.2.4. Služba za projekte i financijsko praćenje

7.2.4.1. Odjel za projekte

7.2.4.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora

7.3. Odjel makroekonomskih prognoza

8. UPRAVA ZA GODPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV

8.1. Sektor za koncesije i državne potpore

8.1.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnestvo

8.1.1.1. Odjel za Registar koncesija

8.1.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo

8.1.2. Služba za državne potpore i elementarne nepogode

8.1.2.1. Odjel za normativne poslove i politiku državnih potpora

8.1.2.2. Odjel za ocjenu uklađenosti državnih potpora

8.1.2.3. Odjel za evidencije državnih potpora i elementarne nepogode

8.2. Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

8.2.1. Služba za analizu poslovanja trgovačkih društava i drugih pravnih odoba u državnom vlasništvu

8.2.2. Služba za napredno financijsko modeliranje i analize

8.3. Sektor za financijski sustav

8.3.1. Služba za bankrstvo, platni sustav, osiguranje, financijsko i nefinancijsko izvještavanje i reviziju

8.3.1.1. Odjel za bankarstvo i sanaciju

8.3.1.2. Odjel za platni sustav

8.3.1.3. Odjel za osiguranje

8.3.1.4. Odjel za financijsko i nefinancijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju

8.3.2. Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente

8.3.2.1. Odjel za financijska tržišta

8.3.2.2. Odjel za financijske usluge, gmfondove i instrumente

8.3.2.3. Odjel za faktoring i leasing

9. DRŽAVNA RIZNICA

9.1. SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE

9.1.1. Služba za pripremu proračuna države

9.1.1.1. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja unutarnje i vanjske politike

9.1.1.2. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja društvenih djelatnosti i ljudskih prava

9.1.1.3. Odjel za analizu proračunskih korisnika iz područja gospodarstva, regionalnog razvoja i fondova Europske unije

9.1.1.4. Odjel za analizu izvanproračunskih korisnika

9.1.2. Služba za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća

9.1.2.1. Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata

9.1.2.2. Odjel za analizu plaća

9.1.3. Služba za strateško planiranje

9.2. SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

9.2.1. Služba za planiranje i upravljanje likvidnošću državnog proračuna

9.2.1.1. Odjel za planiranje financijskih tokova državnog proračuna

9.2.1.2. Odjel za upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna

9.2.2. Služba za platni promet

9.2.3. Služba za financiranje analize izvršavanja državnog proračuna

9.2.3.1. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korosnika državnog proračuna

9.2.3.2. Odjel za uspostavu sustava praćenja i koordinacije izvršavanja državnog proračuna iz fondova Europske unije

9.2.3.3. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

9.2.4. Služba za informatičku podršku izvršavanju državnog proračuna

9.2.4.1. Odjel za tazvoj i implementaciju projekata

9.2.4.2. Odjel za informatičku i operativnu podršku

9.3. SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

9.3.1. Služba za uređenje računovodstvenog sustava proračuna

9.3.1.1. Odjel za razvoj računovodstvenog sustava proračuna

9.3.1.2. Odjel za upravljanje sustavom financijskog izvještavanja i Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika

9.3.2. Služba za državno knjigovodstvo

9.3.2.1. Odjel za knjigovodstvo državnog proračuna

9.3.2.2. Odjel za informatičku podršku državnom knjigovodstvu

9.3.3. Služba za neprofitno računovodstvo i izvještavanje

9.3.4. Služba za analizu financijskih izvještaja proračuna i podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji

9.3.4.1. Odjel za podršku statističkom izvještavanju prema Europskoj uniji

9.3.4.2. Odjel za analizu i unaprjeđenje kvalitete financijskih izbještaja

9.4. SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

9.4.1. Služba za financijsko upravljanje

9.4.2. Služba za financijske kontrole

9.4.3. Služba za računovodstvene poslove i sustav provedbe

9.5. SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA

9.5.1. Služba za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

9.5.2. Služba za koordinaciju razvoja unutarnje revizije

9.5.3. Služba za organizaciju izobrazbe

9.6. SEKTOR ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

9.6.1. Služba za sustav evidencija, analizu proračuna i zaduživanje

9.6.2. Služba za provedbu decentraliziranih funkcija i fiskalno izravnanje

9.7. SEKTOR ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE TIZNICE

9.7.1. Služba za normativne poslove Državne riznice

9.7.2. Služba za pravne poslove Državne riznice

9.7.2.1. Odjel za pravnu podršku Državnoj riznici

9.7.2.2. Odjel za građansko-pravne poslove

9.7.3. Služba za organizacijske poslove i suradnju