Kristendom i 3.a

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kristendom i 3.a by Mind Map: Kristendom i 3.a

1. Hvad skal der arbejdes med?

1.1. tro og myter

1.1.1. syndefaldet

1.1.2. Noas ark

1.1.3. Skabelsen

1.2. bibelske fortællinger fra Det Gamle Testamente

1.2.1. Skabelsen

1.2.2. syndefaldet

1.2.3. Noas ark

1.3. bibelske beretninger fra Det Nye Testamente

1.3.1. Jesus i den første tid

1.3.2. Hvad gjorde Jesus - om undere

1.3.3. Hvad Jesus sagde - om lignelserne

1.3.4. Jesus' sidste tid og efter hans død

1.4. store følelser

1.4.1. Had

1.4.1.1. Nyt punkt

1.4.1.2. opgave

1.4.2. Jalousi og misundelse - Kain og Abel

1.4.2.1. Nyt punkt

1.4.2.2. Nyt punkt

1.4.3. Kærlighed

1.4.4. Nåde og tilgivelse

1.4.5. At miste den man elsker

1.4.6. Glæde

1.5. adfærd og relationer

1.5.1. forskellighed

1.5.2. fællesskab

1.5.3. venner

1.5.4. uvenner

1.5.5. mobning

1.5.6. ensomhed

1.5.7. hjælpe andre

1.6. kirken

1.6.1. hvad er en kirke

1.6.2. gudstjeneste

1.6.3. kirkens rum

1.6.4. kirkens indretning

1.6.5. kirkespillet

1.7. kristne symboler

1.7.1. dukketeater - Den tomme grav

1.7.2. fisken

1.7.3. duen

1.7.4. korset

1.7.5. ankeret

1.7.6. hjertet

1.8. kirkens ritualer

1.8.1. gudstjeneste

1.8.2. dåb

1.8.3. konfirmation

1.8.4. bryllup

1.8.5. begravelse

1.8.6. spillet Barnetro

1.8.7. besøg i kirken

1.9. andre religioner

1.9.1. Forskellige opfattelser af Gud

1.9.2. Hvordan man lever i andre religioner

2. Undervisningen tager udgangspunkt i www.religionsfaget.dk og bogen: Liv og Religion 3

3. Fællesmål

3.1. Bibelske fortællinger

3.1.1. centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente

3.1.2. tale med om indholdet af de bibelske fortællinger

3.1.3. gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis

3.1.4. Arbejdsmåde

3.1.4.1. samtale

3.1.4.2. fortælling

3.1.4.3. etiske problemstillinger inddrages

3.2. Livsfilosofi og etik

3.2.1. samtale om tilværelsesspørgsmål

3.2.2. normer og samvær

3.2.3. begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion

3.2.4. Arbejdsmåde

3.2.4.1. samtale

3.2.4.2. fortælling

3.2.4.3. dramatisering

3.3. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

3.3.1. samtale om, hvad kirke og kristendom er

3.3.2. samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen

3.3.3. kende til udvalgte symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange

3.3.4. Arbejdsmåde

3.3.4.1. samtale

3.3.4.2. fortælling

3.3.4.3. synge og samtale om sange