Nyugat folyóirat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nyugat folyóirat by Mind Map: Nyugat folyóirat

1. A magyar irodalom meghatározó folyóirata.

1.1. 1908. január 1. és 1941. augusztus 1. között jelent meg Budapesten.

2. Babits Mihály halálával szűnt meg a folyóirat.

2.1. Babits volt az újság főszerkesztője.

3. Juhász Gyula depresszív versei domináltak.

3.1. Ő volt az egyik költője a Nyugatnak.

4. Előzményei:

4.1. Népnemzeti iskola törekvései

4.2. Ady 1906-os verse nagy visszhangot váltott ki.

4.3. Osvát Ernő és Fenyő Miksa is hozzá járult a folyóirat létre jöttéhez.

5. A háború alatt megjelentek, a háború ellenes verse és cikkek.

5.1. Babits Mihály: Húsvét előtt

5.2. 1919 januárjában halt meg Ady, megrendítve a közösséget és a szerkesztőséget.

5.2.1. Móricz Zsigmond búcsúztat el.

6. 1920-as évektől indult a második nemzedék.

6.1. Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Tamási Áron, Gelléri Andor Endre.

6.1.1. Különösen az Erdélyben maradt költőkre és írókra fordítottak nagy figyelmet.

6.2. Ebben az éveben lett Osvát öngyilkos.

6.3. Móricznak sikerült megmentenie a lapot a megszűnéstől.

6.3.1. 1931-ig terjedő adosságot kifizette.

6.4. 1929-ben Bbabits Baumgarten-díjat nyert

6.4.1. Így ős és Móricz lettek a lap főszerkesztői.

6.4.1.1. Sok mindenben nem sikerült egyet érteniük...

7. 1935-ben két hetente megjelenő lapból, végleg havi folyóirat lett.

8. 1941-ben Magyarország belép a háborúba.

9. A Nyugat folyóirat utódja: A Magy Csillag című folyóirat lett.

9.1. 1941-1944 között

9.2. Illyés Gyula és Schöpflin Aladár szerkesztették.