eNufus İş Artırımı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
eNufus İş Artırımı by Mind Map: eNufus İş Artırımı

1. Önceki Sistemde Yapılacak İyileştirmeler

1.1. Raporlarda Yapılacak İyileştirmeler

1.1.1. Kurumsal imza yer alabilecek

1.1.2. Barkod veya karekod raporlarda yer alacaktır

1.1.3. Barkod veya karekod doğrulama ekranı yapılacaktır.

1.2. SMS / ePosta gönderimleri istenilen yerlerde eklenecektir.

1.3. eDevlet Kapısı ile giriş yapılacaktır.

1.4. İstenilen formatta içe/dışa aktarımlar yapılabilecektir.

1.5. İstenilen web servis entegrasyonları yapılacaktır.

1.6. İstenilen yerlerde e-Imza entegre edilecek ve istenilen yerlerde yeni onay adımları eklenecektir.

2. Kimlik Kartı Kişiselleştirme Takibi

2.1. Hata alındığında işlem durmuş ise tekrar devam edebilecektir.

2.2. Kartı iptal et özelliği olacaktır

2.3. Kartlarda başvuru no, seri no ve fotoğraf gösterilebilecektir.

2.4. Karta basılacak olan fotoğraf gösterilebilecektir.

2.5. Kart başvurusu sırasında kimlik kartı tipi seçilebilecektir.

2.6. Kişiselleştirme işlemine yeniden gönder özelliği olacaktır

3. Ödeme Çıkarılması ve Tahsilatının yapılması

3.1. Ödemeler otomatik olarak hesaplanarak tahsilatları oluşacaktır.

3.2. Ödemelerin takibi yapılacaktır.

3.3. Tahakkuk ve Tahsilat raporları oluşturulacaktır.

3.4. Ödeme bilgisi GVD ile entegre bir şekilde çalışacaktır.

4. Soyağacı Görüntüleme ve Servisi

5. Başvuru Yapma ve Görüntüleme

5.1. Vatandaşın geçmiş ve güncel başvuruları gösterilebilecektir.

5.2. Bireysel e-Imza başvurusu alınabilecektir.

5.3. Biyometrik verilerin saklanması