PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI? CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN CỦA GIA ĐÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI? CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN CỦA GIA ĐÌNH by Mind Map: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI?  CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN CỦA GIA ĐÌNH

1. Chức năng của gia đình dưới chủ nghĩa xã hội

1.1. Tái sản xuất ra con người

1.1.1. Duy trì nòi giống

1.1.2. Cung cấp sức lao động cho xã hội

1.1.3. Cung cấp công dân, người lao động mới

1.2. Chức năng kinh tế và tổ chức đời sống gia đình

1.2.1. Chức năng cơ bản của gia đình

1.2.2. Các gia đình đã trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ

1.2.3. Tạo ra tiền đề và cuộc sống vật chất cho tổ chức đời sống gia đình

1.2.4. Sử dụng hợp lí các khoản thu nhập của các thành viên

1.2.5. Thời gian nhàn rỗi để tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình

1.3. Giáo dục

1.3.1. Chủ thể giáo dục gia đình chủ yếu là cha mẹ, ông bà đối với con cháu, cho nên giáo dục gia dình con bao hàm cả tự giáo dục

1.3.2. Nội dung: tri thức, kinh nghiệm, đạo đức, lối sống, nhân cách, thẩm mỹ …

1.3.3. Phương pháp: phương pháp nêu gương, thuyết phục về lối sống, gia phong của gia đình truyền thống

1.4. thõa mãn các nhu cầu tâm – sinh lý, tình cảm

1.4.1. Đây là chức năng có tính văn hóa – xã hội của gia đình. Chức năng này kết hợp với cách chức năng khác tạo ra khả năng thực tế cho việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

1.4.2. Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến giới tính, tuổi tác, sự căng thẳng mệt mỏi về thể xác và tâm hồn trong lao động và công tác … thì môi trường gia đình là nơi giải quyết có hiệu quả nhất.

2. Các quan hệ cơ bản của gia đình

2.1. Vợ và chồng

2.2. Cha mẹ và con cái

2.3. Ông bà và con cháu

2.4. Anh, chị, em