Dünya'da Meydana Gelen Olaylar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dünya'da Meydana Gelen Olaylar by Mind Map: Dünya'da Meydana Gelen Olaylar

1. Atmosfer (Hava Küre) Olayları

1.1. yağmur

1.2. fırtına

1.3. sıcaklık

1.4. rüzgar

1.5. sis

2. Biyosfer (Canlılar Küresi) Olayları

2.1. doğum

2.2. ölüm

2.3. yaşam

2.4. kazalar

3. Hidrosfer (Su Küre) Olayları

3.1. su akıntısı

3.2. sel

3.3. gel-git

4. Litosfer (Taş Küre) Olayları

4.1. deprem

4.2. heyelan

4.3. erozyon

4.4. yanardağ patlaması

4.5. kaya düşmesi