Google Search Console là một công cụ cung cấp một cách chi tiết nhất về website, thứ hạng trung b...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google Search Console là một công cụ cung cấp một cách chi tiết nhất về website, thứ hạng trung bình, tỷ lệ click, các từ khóa truy cập vào trang,… by Mind Map: Google Search Console là một công cụ cung cấp một cách chi tiết nhất về website, thứ hạng trung bình, tỷ lệ click, các từ khóa truy cập vào trang,…

1. Cách đọc số liệu tổng quan (Overview) trên GSC

1.1. GSC sẽ tóm tắt các báo cáo dữ liệu của tất cả các tab khác với mặc định thời gian là 3 tháng. có thể phát hiện ra các lỗi cần sửa trong mục “Error”.Giúp chúng ta phát hiện nhanh các vấn đề để xử lý.

2. Theo dõi dữ liệu thông tin và xếp hạng từ khóa

2.1. Số nhấp chuột, CTR chỉ số, số lần hiển thị và thứ hạng (Vị trí)

3. Danh sách keyword và số liệu SEO tương ứng

4. Kiểm tra Page Index bằng URL Inspection

4.1. Kiểm tra trạng thái Index của một Page; Yêu cầu index page mới hoặc yêu cầu thay đổi page index khi có sự điều chỉnh về nội dung. Có thể xem trên cả điện thoại

5. Submit và xóa URL

5.1. Có thể xóa những đường link bị lỗi

6. Ngược liên kết từ

6.1. Trong phần liên kết có thể thấy được những web liên kết vs trang của mình

7. Thêm User và phân quyền GSC

8. Phương pháp tăng tỉ lệ click CTR

8.1. Tăng hấp dẫn của SEO tiêu đề. ối ưu Schema Markup. Tối ưu ngày tháng

9. Kiểm tra lỗi bằng Google Search Console

9.1. Tìm nội dung bị lỗi “Index”. Cách xử lý URL bị lỗi 404