PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI by Mind Map: PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

1. Klinik Psikoloji

2. Deneysel Psikoloji

3. Danışma Psikolojisi

4. Sosyal Psikoloji

5. Psikometrik Psikoloji

6. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

7. Gelişim Psikolojisi

8. Öğrenme Psikolojisi

9. Eğitim Psikolojisi

10. Kişilik Psikolojisi