Phương tiện giao thông động vật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phương tiện giao thông động vật by Mind Map: Phương tiện giao thông động vật

1. Văn hoá Ấn Độ cổ đại

1.1. Vương Triều Gupta

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.1.1. Phía Bắc Ấn Độ

1.1.1.2. Ngay dưới dãy Himalayan và núi Hindu Kush

1.1.2. Thời điểm: 280 - 550

1.1.3. Khí hậu: Nằm ở gần phía dãy Himalayas nên có khí hậu lạnh, khí hậu núi cao, xong vẫn giữ được phần nhiệt độ ấm tương đối.(chỉ lạnh lẽo vào mùa đông)

1.1.4. Lịch sử:

1.1.4.1. Chandragupta I là vị vua đầu tiên

1.1.4.2. Samudragupta kế vị Chandragupta I

1.1.4.2.1. Mở rộng lãnh thổ

1.1.4.2.2. Đặt ra đơn vị tiền tệ với tên và chân dung của mình

1.1.4.3. Chandragupta II kế vị Samudragupta

1.1.4.3.1. Mở rộng lãnh thổ

1.1.5. Văn hoá

1.1.5.1. Nơi hành hương của Hindu giáo lẫn Phật giáo và Sikh giáo

1.1.5.2. Tôn giáo chính là Ấn Độ giáo

1.1.5.3. Hàng hoá xuất khẩu chính là vải và ngọc trai

1.1.5.4. Lúa mì và sữa bò là nguồn cung cấp lương thực chính

1.1.6. Thành tựu

1.1.6.1. Tìm ra số thập phân

1.1.6.2. Khám phá ra sự thật về thuật toán Eclipse

1.1.7. Tổ chức xã hội

1.1.7.1. 5 lớp

1.1.7.1.1. Linh mục/ Giáo viên

1.1.7.1.2. Nhà vua/ Chiến binh

1.1.7.1.3. Nhà điêu khắc/ hoạ sĩ

1.1.7.1.4. Nô lệ

1.1.7.1.5. Tầng lớp không thể chạm tới

1.1.8. Hàng hoá trao đổi

1.1.8.1. Đường bộ

1.1.8.1.1. Lụa

1.1.8.1.2. Vật liệu xây dựng

1.1.8.2. Đường biển

1.1.8.2.1. Trao đổi từ miền nam khu vực Châu Á đến Trung Quốc

1.2. Động vật

1.2.1. Thuộc vùng núi cao (lạnh)

1.2.1.1. Đặc điểm

1.2.1.1.1. Lớp lông dày

1.2.1.1.2. Nhiều mỡ

1.2.1.1.3. Các chi, tai và đuôi thường ngắn

1.2.1.2. Một số loài

1.2.1.2.1. Eek

1.2.1.2.2. Cừu

1.2.1.2.3. Dê núi

1.2.1.2.4. Báo tuyết

1.2.1.2.5. Alpaca

1.2.1.2.6. Bò Tây Tạng

1.2.1.2.7. Sóc chuốt chinchilla

1.2.1.2.8. Marmot

1.3. Phương tiện

1.3.1. Cỗ máy chiến tranh

1.3.1.1. Chở chiến binh (SL:1)

1.3.1.2. Chiến đấu theo chỉ lệnh

1.3.2. Vận chuyển hàng hoá

1.3.2.1. Chở người

1.3.2.2. Kéo thêm xe chở đồ ở sau

1.3.2.2.1. Lương thực, thực phẩm

1.4. Quân đội

1.4.1. Phụ thuộc chính vào lính bắn cung

1.4.1.1. Lính bắn cung(dài)

1.4.1.1.1. Cung được làm từ Kim Loại và Tre

1.4.1.1.2. Có tầm bắn xa

1.4.1.1.3. Có dùng cả cung châm lửa

1.4.2. Quân đánh cận

1.4.2.1. Kiếm

1.4.2.2. Giáo

1.4.3. Xe bắn đá

1.4.4. Trang phục: Giáp, vải