Türk Demokrasisi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Türk Demokrasisi by Mind Map: Türk Demokrasisi

1. Saltanatın kaldırılması

2. Kadınlara belediye muhtarlık ve milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı verilmesi

3. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

4. Medeni kanun ile kadınlara sosyal ekonomik ve hukuki hakların verilmesi

5. Cumhuriyetin ilan edilmesi

6. Halk Fırkasının kurulması

7. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması