Metodelære

Beskrivelse av hvordan man bygger opp en oppgave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Metodelære by Mind Map: Metodelære

1. Kvalitativ metode

2. Skriveprossess

2.1. Intersubjektivitet

2.2. Hva er målet med teksten

2.3. Disponering av teksten

2.4. Skrivetips

3. Kvantitativ metode

3.1. Forelesning torsdag

3.2. Problemstillinger

3.3. Ide

3.4. Strategi og design

3.5. Datainnsamling

3.6. Dataanalyse

3.7. Rapportering

4. Problemgenerering

4.1. Interaktiv prosess i 3 hovedkomponenter

4.1.1. Problemgenerering

4.1.2. Problemsløsningsmetode

4.1.3. Problemløsning

4.2. Hvordan genere et forskningsproblem

4.2.1. Egen erfaring/praksis

4.2.2. Nyskjerrighet

4.2.3. Litteratur

4.2.4. Perspkeptiv

5. Forskningsetikk

5.1. Saklighet, etterprøvbart og personvern

5.2. hold egne vurderinger utenfor

5.3. Ikke plagiat, det er enkelt

5.4. Vær forsiktig når du bruker interjuer

5.5. bli ikke avskreket, håndter problemet

5.6. Risiko med oppdragsforskning