Jenis Faraid dalam Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jenis Faraid dalam Islam by Mind Map: Jenis Faraid dalam Islam

1. Ashabu Al- Furud

1.1. Waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang ditetapkan oleh syarak

2. Asabah

2.1. Waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada Ashabu Ashabu Al- Furud

2.1.1. Ashabah Binafsi: Anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki, iaitu: ● Bapa ● Datuk ● Anak lelaki ● Cucu lelaki daripada anak lelaki ● Saudara lelaki kandung ● Saudara lelaki sebapa ● Bapa saudara kandung ● Bapa saudara sebapa ● Anak lelaki bapa saudara kandung ● Anak lelaki bapa saudara sebapa

2.1.2. Asabah Bil Ghair: Waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki, iaitu: ● Anak perempuan dengan anak lelaki ● Cucu perempuan dengan cucu lelaki ● Saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki ● Saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa

2.1.3. Asabah Maa Al-ghair: Waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain, iaitu: ● Saudara perempuan kandung ● Saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak

3. Nur Husna Aisyah bt Mohammad Hayazi 5k7