Qard al Hasan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Qard al Hasan by Mind Map: Qard al Hasan

1. Maksud

1.1. Pinjaman yang baik

1.2. Manifestasi keprihatinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan khususnya aspek kewangan

1.3. Oleh itu, peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah

2. Isu-isu

2.1. Risiko pembiayaannya yang tinggi tanpa sebarang jaminan pembayaran balik

2.2. Isu pengenaan bayaran tambahan oleh bank

3. Jenis penawaran produk

3.1. Pinjaman tanpa riba

3.1.1. Persepsi masyarakat yang mengatakan bahawa pinjaman Qard al-Hasan tidak wajib dibayar kerana bersifat bantuan kebajikan

3.1.2. Skim pinjaman/pembiayaan

3.1.2.1. Gadaian Islam

3.1.2.1.1. Produk himpunan kontrak

4. Konsep

4.1. Malaysia

4.1.1. dikenali sebagai al-Qardul hasan

4.2. Iran

4.2.1. Qard al-Hasanah

4.3. Pakistan

4.3.1. Qarz-e-Hasna

5. Hadis yang diriwayatkan

5.1. Sebuah lagi hadith menyebutkan kelebihan pinjaman tanpa faedah sebagaimana hadith berikut yang diriwayatkan oleh Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: "Pada malam aku diisra'kan (mi'raj) aku melihat tulisan dipintu syurga, pahala sedekah ialah sepuluh kali ganda dan pahala memberi hutang ialah 18 kali ganda. Aku bertanya Jibril kenapa memberi hutang lebih banyak pahalanya daripada sedekah? Jibril menjawab kerana orang yang meminta sedekah dalam keadaan meminta sedang dia mempunyai harta, sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman kecuali kerana sesuatu keperluan" (Al Suyuti, hlm: 91)

5.2. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa nabi Muhammad SAW telah bersabda: Sesiapa yang melepaskan seorang mukmin suatu kesusahan didunia, necaya Allah akan melepaskan dirinya daripada suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat, sesiapa yang meringankan penderitaan seseorang yang susah, nescaya Allah akan meringankan penderitaan dirinya didunia dan diakhirat. Dan Allah sentiasa menolong hambaNya, selagi hambaNya berusaha menolong saudaranya. (HR Muslim)

6. Kesimpulan

6.1. Agama yang telah menyediakan hamparan jalan kehidupan yang syumul dengan menganjurkan umatnya supaya bijak menguruskan kehidupan termasuk dalam aspek pengurusan kewangan

6.2. Tindakan berhutang atau membuat pinjaman kewangan tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdesak atau sangat memerlukan

6.3. Pelan dan produk wajar diketengahkan dan diperluaskan lagi pelaksanaannya sebagai salah satu asas dalam menggerakkan sistem ekonomi islam yang bebas daripada elemen riba kerana ianya salah satu cara bagi badan korporat menyumbang kembali kepada masyarakat