Poduzetništvo 2.kolokvij

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Poduzetništvo 2.kolokvij by Mind Map: Poduzetništvo  2.kolokvij

1. Suradnja između

1.1. Države

1.2. Lokalne vlasti

1.3. Znanstvena i obrazovna institucija

2. Organizacijska kultura

3. Korporacijsko poduzetništvo

4. Posebni oblici MSP-a

4.1. Obiteljsko poduzetništvo

4.1.1. -Najmanje 1 osoba iz obitelji

4.1.2. -većina prava posjeduju vlasnik pa poslje njega najbliži srodnici

4.2. Seosko poduzetništvo

4.3. Socijano poduzetništvo

4.4. Franšizing

4.5. Žensko-poduzetništvo

5. Sustav potpore malog i srednjeg poduzetništva

5.1. Potpore institucije

5.1.1. Poduzetnički centri

5.1.2. Poduzetnički inkubatori

5.1.3. Tehnološki centri

5.1.4. Zone malog poduzetništva

5.2. Potpora infrakstruktura

5.2.1. Društvena

5.2.2. Fizička

5.2.3. Institucijska

6. Poduzetništvo i lokalno/regionalni razvoj

6.1. Regionalni razvoj u novim političkim i ekonomskim uvjetima u posljednjih 20 godina

6.1.1. Centralno inicirani pristup

6.1.2. Lokalno i regionalno iniciran proces

6.1.2.1. Cilj: stvaranje regionalne konkurentnosti

6.2. Posebni razvojni programi

6.2.1. Program razvojnog područja od posebnog državnog interesa

6.2.2. Program zapošljavanja

7. Poslovna etika u poduzetništvu

7.1. Poslovna etika - sustav načela ili vrijednosti koji ima cilj uskladiti dvije odrednice poslovanja

7.2. Značaj

7.2.1. -fair play

7.2.2. -Komparativna prednost poduzeća

7.2.3. -zajednička pravila konkretnog ponašanja

7.3. Zaštita poslovnih običaja

7.3.1. Orbitraža

7.3.2. Medijacija

7.3.3. Sud časti

7.4. Kodeks poslovne etike

7.5. Kodeks poslovnog ponašanja