PHAN LĨNH GROUP 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHAN LĨNH GROUP 4 by Mind Map: PHAN LĨNH GROUP 4

1. Nhận định thị trường

1.1. Tiềm năng còn rất lớn

1.2. Vốn hóa còn rất thấp so với thị trường chúng khoán, vàng,...

1.3. Công nghệ Blockchain là xu thế của tương lai

2. Vị thế

2.1. Biết đến và tham gia thị trường tháng 3/2021

3. Định hướng

3.1. Mua và hold dài hạn 80% vốn

3.2. Trade 20% vốn

4. Nguồn tiền

4.1. Vốn tự thân

5. Xử lý khi Uptrend/Downtrend

5.1. Uptrend

5.1.1. Học tập kiến thức, tìm hiểu thị trường

5.1.2. Quan sát thị trường, bàng quang theo dõi, chờ cơ hội

5.1.3. Tham gia các dự án IDO, SHO, AIRDROP, PRIVATE

5.1.4. Tích lũy vốn, không mua vội

5.2. Downtrend

5.2.1. Tham gia IDO, SHO, AIRDROP, STAKING, PRIVATE

5.2.2. Lựa chọn và phân tích cẩn thận

5.2.3. Mua các coin tiềm năng, nền tảng

6. Mục tiêu

6.1. Vốn 50k USDT cuối mùa tăng lên 200k USDT