QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT VẢI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT VẢI by Mind Map: QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT VẢI

1. CÔNG NGHỆ IN HOA

1.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ IN HOA

1.1.1. Event Planning

1.1.2. Membership Support

1.1.3. Content Coordination

1.1.4. Website Development

1.2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP IN HOA

1.2.1. Phương pháp in trục

1.2.2. Phương pháp in lưới

1.2.3. Phương pháp in truyền

1.3. HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG IN HOA TRÊN VẢI

1.3.1. Thuốc nhuộm

1.3.2. Hóa chất hòa tan

1.3.3. Hồ hòa tan

1.3.4. Chất trợ

1.4. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ IN HOA TRÊN VẢI

1.5. CÔNG NGHỆ IN LỤA (IN LƯỚI)

1.6. CÔNG NGHỆ IN HOA MỚI (IN PHUN)

2. TỔNG QUAN VỀ HOÀN TẤT VẢI

2.1. KHÁI NIỆM

2.1.1. NHUỘM

2.1.2. IN HOA

2.1.3. HOÀN TẤT

2.1.4. QUÁ TRÌNH HOÀN TẤT VẢI

2.2. MỤC ĐÍCH

2.2.1. TĂNG TÍNH THẨM MỸ

2.2.2. TĂNG ĐỘ BỀN

2.2.3. TẠO TÍNH TIỆN NGHI

2.2.4. TĂNG KHẢ NĂNG BẢO VỆ

2.2.5. CẢI THIỆN TÍNH CHẤT XẤU

2.2.6. BỔ SUNG TÍNH CHẤT MỚI

2.3. PHÂN LOẠI HOÀN TẤT VẢI

2.3.1. THEO CÁCH XỬ LÝ

2.3.1.1. Kỹ thuật tận trích

2.3.1.2. Kỹ thuật ngấm-ép

2.3.2. THEO GIAI ĐOẠN XỬ LÝ

2.3.2.1. Dây chuyền gián đoạn

2.3.2.2. Dây chuyền liên tục

2.3.2.3. Dây chuyền bán liên tục

2.4. HÓA CHẤT

2.4.1. NỒNG ĐỘ VÀ CÁCH TÍNH TOÁN

2.4.2. XÁC ĐỊNH MÔI TRƯỜNG DUNG DICH

2.4.3. HÓA CHẤT SỬ DỤNG

2.4.3.1. Acid

2.4.3.2. Bazo

2.4.3.3. Muối

2.4.3.4. Chất oxy hóa

2.4.3.5. Chất khử

2.4.3.6. Chất hoạt hóa bề mặt

3. CÔNG NGHỆ TIỀN XỬ LÝ VẢI

3.1. KIỂM TRA VÀ PHÂN LOẠI

3.2. ĐỐT LÔNG

3.2.1. Bằng khí đốt

3.2.2. Bàng tia hồng ngoại

3.3. GIŨ HỒ

3.3.1. Giũ hồ tinh bột

3.3.2. Giũ hồ hòa tan

3.4. GIẶT NẤU TẨY VẢI

3.4.1. Nấu kiềm

3.4.2. Nấu vải bằng chế phẩm vi sinh

3.4.3. Giặt len

3.4.4. Cacbon hóa

3.4.5. Tẩy trắng

3.5. LÀM BÓNG

3.6. XỬ LÝ LÀM ĐẦY BỀ MẶT

3.7. XỬ LÝ THẢ LỎNG

3.8. GIẢM TRỌNG

3.9. SẤY VÀ ỔNG ĐỊNH NHIỆT

4. CÔNG NGHỆ HOÀN TẤT VẢI

4.1. TỔNG QUÁT

4.2. XỬ LÍ HOÀN TẤT CƠ HỌC

4.2.1. Xử lý xén lông, xén đầu xơ

4.2.2. Xử lí giặt mài

4.2.3. Xử lý cán lán, cán mỏng

4.2.4. Vắt ép nước - mở khổ

4.2.5. Xử lý định hình và sấy hoàn tất

4.3. XỬ LÍ HOÀN TẤT HÓA HỌC

4.3.1. Xử lý hoàn tất hồ mềm, làm mềm

4.3.2. Xử lý hoàn tất chống nhàu

4.3.3. Xử lý hoàn tất chống thấm nước, kỵ nước

4.3.4. Xử lý hoàn tất kháng khuẩn

4.3.5. Xử lý hoàn tất chống cháy

4.3.6. Xử lý hoàn tất chốn tĩnh điện

4.3.7. Xử lý hoàn tất chống vón hạt

4.3.8. Xử lý hoàn tất chống tia tử ngoại

4.3.9. Xử lý hoàn tất chống nhiễm bẩn

4.3.10. Xử lý hoàn tất chống mùi

4.3.11. Xử lý hoàn tất chống mục

4.3.12. Xử lý hoàn tất tạo sự đều đặng hơn cho vải

4.3.13. Sinh thái vải

5. CÔNG NGHỆ NHUỘM VẢI

5.1. GIỚI THIỆU

5.2. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CỦA THUỐC NHUỘM

5.2.1. Theo cấu tạo hóa học (12 loại)

5.2.2. Theo phân lớp kỹ thuật (11 loại)

5.2.2.1. Thuốc nhuộm trực tiếp

5.2.2.2. Thuốc nhuộm lưu huỳnh

5.2.2.3. Thuốc nhuộm hoàn nguyên

5.2.2.4. Thuốc nhuộm azo

5.2.2.5. Thuốc nhuộm cầm màu và thuốc nhuộm phức kim loại

5.2.2.6. Thuốc nhuộm acid

5.2.2.7. THuốc nhuộm cation

5.2.2.8. Thuốc nhuộm hoạt tính

5.2.2.9. Thuốc nhuộm oxy hóa

5.2.2.10. Thuốc nhuộm pigment

5.2.2.11. Thuốc nhuộm phân tán

5.3. THIẾT BỊ NHUỘM VẢI

5.4. CHẤT TRỢ NHUỘM

5.4.1. Chất hoạt động bề mặt

5.4.2. Chất tẩy trắng hóa học

5.4.3. Chất cầm màu

5.4.4. Chất tẩy trắng quang học

5.4.5. Chất hồ

5.5. LÝ THUYẾT NHUỘM

5.5.1. Ảnh hưởng của vải

5.5.2. Cơ chế nhuộm

5.5.3. Động học nhuộm

5.5.4. Quy trình công nghệ nhuộm

5.5.4.1. Nhuộm vải cenlulose

5.5.4.2. Nhuộm vải protein

5.5.4.3. Nhuộm vải polyester

5.5.4.4. Nhuộm các loại vải sợi pha