ראשי -757 מ"ק

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ראשי -757 מ"ק by Mind Map: ראשי -757 מ"ק

1. ראשי מתקן- 650 מ"ק

1.1. מגדל קירור 1- 89 מ"ק

1.2. מגדל קירור 5 44 מ"ק

1.3. שטיפות - 224 מ"ק

1.4. מים רכים למוצרים - 189 מ"ק

1.5. רכז מים רכים - 103 מ"ק

2. כללי אתר- 107 מ"ק