Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projectes by Mind Map: Projectes

1. Inici

1.1. Connexió amb coneixements previs

1.1.1. Avaluació inicial

1.2. Compartir objectius i criteris d'avaluació amb l'alumnat

1.3. Compartir la finalitat/ producte final del projecte

1.4. Generació d'expectatives i motivació

1.5. Planificar amb l'alumnat els passos a seguir

1.6. Partir d'una bona pregunta

1.6.1. Preguntes productives

2. Procès

2.1. Activitats variades

2.1.1. Experimentació

2.1.2. Experts

2.1.3. Documentació

2.1.4. Sortides

2.2. Activitats contextualitzades i significatives

2.3. Recull d'evidències (portafoli)

2.3.1. Avaluació formativa

2.3.2. Avaluació formadora

2.3.3. Tancament de cada sessió

2.3.4. Recuperar les sessions anteriors

2.4. Agrupacions diverses

2.4.1. Grups heterogenis

2.4.2. Grups homogenis

2.4.3. Individual

2.4.4. Gran grup

2.4.5. Parelles

2.4.6. ...

3. Tancament

3.1. Presentació del producte final

3.1.1. Vídeo

3.1.2. Exposició oral

3.1.3. Mural

3.1.4. Maqueta

3.1.5. ...

3.2. Avaluació final

3.3. Impacte a la comunitat educativa

4. Motivació del projecte

4.1. Activitats/ sortides de centre

4.2. Interès de l'infant

4.3. Provocacions fetes pel mestre/a

5. Planificació del projecte

5.1. Mons conceptuals

5.1.1. Establir relacions amb el currículum

5.2. Connexió amb diferents àmbits

5.3. Enriquir el projecte compartint amb nivell/ cicle/ intercicle

5.4. Marc per al plurilingüisme i tractament integrat de la llengua

5.5. Perspectiva de gènere