Raznolikost i stabilnost zivotnih zajednica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Raznolikost i stabilnost zivotnih zajednica by Mind Map: Raznolikost i stabilnost zivotnih zajednica

1. Dominantne vrste

1.1. Vrste koje su najbrojnije ili koje imaju najvecu biomasu

2. Kljucne vrste

2.1. Nisu u izobilju, najcesce predatori ili mutualisti, ciji pad populacije rezultira dominacijom drugih vrsta

3. Inzenjeri ekosustava

3.1. Vrste koje korjenito mijenjaju svoje okruzje

4. Ekoloska sukcesija

4.1. primarna

4.1.1. Ogoljele povrsine, lisajevi, mahovine, cijanobakterije(pionirske vrste, organizmi koji prvi nastanjuju podrucje)

4.2. sekundarna

4.2.1. vec naseljena stanista kod narusavanja prirodne ravnoteze(nakon krcenja suma npr)

4.3. Niz promjena biocenoza na nekom podrucju