Chỉ từ 12tr/năm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chỉ từ 12tr/năm by Mind Map: Chỉ từ 12tr/năm

1. Bảo vệ mẹ và con ngay từ khi mang thai tối đa 100 triệu

2. Bảo vệ tính mạng con 150 triệu

3. Năm con 18 tuổi nhận về 225 triệu hoặc năm con 22 tuổi nhận về 270 triệu cho con bước chân vào cánh cổng Đại học

4. Thẻ sức khỏe thanh toán chi phí điều trị tại viện khi con ốm 250tr/năm

5. Bồi dưỡng con ốm cho mỗi ngày nằm viện 500k

6. Bảo vệ con nhỏ nhất từ gãy chân, tay, bỏng 100 triệu

7. Bảo vệ 10 bệnh nghiêm trọng cho con 150 triệu

8. Hỗ trợ đóng phí nếu cha mẹ mất khả năng đóng phí

9. Hỗ trợ tài chính cho con nếu cha mẹ mất khả năng đóng phí 15 triệu/năm