หลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป by Mind Map: หลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

1. การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์

1.1. จัดโครงสร้างตามกลุ่มเนื้อหา (Content-based Structure)

1.2. จัดโครงสร้างตามกลุ่มผู้ชม (User-based Structure)

2. ข้อมูลสำคัญที่ควรมีอยู่ในเว็บไซต์

2.1. รายละเอียด ซึ่งเป็นรายละเอียดตามจริง

2.1.1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น เชื่อ เบอร์โทร ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

2.2. ข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ หรือเรื่องราวอัพเดตที่น่าสนใจ

3. องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์

3.1. ความเรียบง่าย เข้าใจง่าย

3.1.1. คุณภาพของเว็บไซต์

3.1.2. ระบบเนวิเกชั่น ใช้ง่าย

3.2. ความสม่ำเสมอ ไม่สับสน

3.2.1. สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์

3.3. ความสะดวกในการเข้าใช้งาน

3.3.1. ความคงที่ของการทำงาน

4. การออกแบบเว็บไซต์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

4.1. ความเรียบง่าย

4.1.1. เนื้อหา

4.1.1.1. การใช้งานที่ไม่จำกัด

4.2. ความสม่ำเสมอ

4.2.1. ระบบเนวิเกชัน

4.2.1.1. คุณภาพในการออกแบบ

4.3. ความเป็นเอกลักษณ์

4.3.1. ลักษณะเด่น

4.3.1.1. การเชื่อมโยงไปยังลิ้งค์ต่างๆ

5. ส่วนประกอบสำคัญบนหน้าเว็บเพจ ที่ต้องมี

5.1. ส่วนหัวของหน้า (Header)

5.2. ส่วนของเนื้อหา (Body)

5.3. ส่วนท้ายของหน้า (Footer)

6. วิธีการเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบเว็บไซต์

6.1. สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นสีแห่งความอบอุ่น ปลอบโยนและกระตุ้นความสุขได้ดี ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีแรงผลักดันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามเนื้อหามากขึ้น

6.2. สีโทนเย็น (Cool Colors) เป็นสีแห่งความสุภาพและความอ่อนโยน ทำให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินมากขึ้น และยังสามารถใช้โน้มน้าวจากในระยะไกลได้อีกด้วย

6.3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีเหล่านี้มักจะถูกนำไปผสมกับสีอื่นๆ เพื่อให้เกิดสีที่เป็นกลางมากขึ้น และให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ

7. การใช้ตัวอักษร การเลือกรูปภาพ

7.1. เพื่อให้เว็บน่าสนใจยิ่งขึ้น

8. Framework

8.1. ควรเลือกFramework ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บแอพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว และ สวยงาม ตัว

9. Navigation

9.1. ระบบนำทางใน Website (เว็บไซต์) เพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกไปใช้บริการเดินทางในจุดสนใจใน Website (เว็บไซต์) ได้อย่างสะดวกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และรู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังใช้กำหนดบทบาทของผู้ใช้ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะสามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจได้อย่างมีขอบเขต ตามสิทธิที่วางไว้เท่านั้น